Általános nyelvészet MA szakirány (magyar MA)

 

A képzés célja

Az általános nyelvészet szakirány célja a nyelvek természetének, nyelvtipológiai sajátosságaiknak, alrendszereik működésének alaposabb megismertetése, olyan szakemberek képzése, akik a nyelvészet több szakterületén járatosak, és egyúttal a nyelvészeti és nyelvészettel kapcsolatos kutatások főbb területeinek műveléséhez szilárd alapismeretekkel és módszertani készséggel rendelkeznek.

A képzési idő, megszerzendő kreditek