Elméleti nyelvészet MA - hálóterv

 

Az elméleti nyelvészet mesterszakos képzés alapozó tárgyakra és szakmai törzsanyagra, valamint differenciált szakmai ismeretekre válik szét a következő kreditarányok szerint:

Alapozó ismeretek: 20 kredit

Tantárgy neve Félév és heti óraszám A kurzus típusa Kredit Kötelező
1 2 3 4
ENYMA11 Fonológia 2       előadás, kollokvium 4 k
ENYMA12 Szintaxis 2       előadás, kollokvium 4 k
ENYMA13 Logika   2     szeminárium, gyakorlati jegy 4 k
ENYMA14 Formális szematika 2       előadás, kollokvium 4 k
ENYMA15 Pragmatika 2       előadás, kollokvium 4 k

Szakmai törzsanyag: 28 kredit

Tantárgy neve Félév és heti óraszám A kurzus típusa Kredit Kötelező
1 2 3 4
ENYMA21 Statisztikai módszerek a nyelvtudományban 2       szeminárium, gyakorlati jegy 2 k
ENYMA22 Bevezetés a számítógépes nyelvfeldolgozásba 2       szeminárium, gyakorlati jegy 2 k
ENYMA23 Nyelvészeti gyakorlat 2       szeminárium, gyakorlati jegy 2 k
ENYMA24 Szakdolgozatíró szeminárium       2 előadás, kollokvium 2 k
ENYMA25
min. 5 kredit
251 Haladó fonológia ea.   2     előadás, kollokvium 2 kv
252 Haladó fonológia sz.   2     szeminárium, gyakorlati jegy 3 kv 
253 Morfológia ea.   2     előadás, kollokvium  2 kv 
254 Morfológia sz.    2     szeminárium, gyakorlati jegy 3 kv
ENYMA26 261 Haladó szintaxis ea.   2     előadás, kollokvium 2 k
262 Haladó szintaxis sz.   2     szeminárium, gyakorlati jegy 3 k
ENYMA27 271 Haladó szemantika ea.   2     előadás, kollokvium 2 k
272 Haladó szemantika sz.   2     szeminárium, gyakorlati jegy 3 k
ENYMA28 281 Haladó pragmatika ea.   2     előadás, kollokvium 2 k
282 Haladó pragmatika sz.   2     szeminárium, gyakorlati jegy 3 k
ENYMA29
min. 0 kredit
Nyelvészeti stúdiumok 2    előadás, kollokvium 2 szv

Differenciált szakmai ismeretek: 52 kredit

A következő tárgyakból legalább 52 kreditet kell teljesíteni.

Szakirányonként változóan ebből legalább 36 kreditet a jobb oldali oszlopokban megjelölt tárgyakból.

Tantárgy kódja és neve ism Félév és heti óraszám A kurzus típusa Kredit nyelm
pragm szgny
1 2 3 4
ENYMA401 A nyelvtudomány irányzatai -       2 előadás, kollokvium 4 k k k
ENYMA402 A nyelvleírás elmélete -       2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 k k  
ENYMA403 Nyelvfilozófia +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv kv  
ENYMA404 Fonológiaelméletek +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv    
ENYMA405 Szintaxiselméletek +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv    
ENYMA406 Szemantikaelméletek  +   2 előadás, kollokvium  4 kv kv  
ENYMA407 Pragmatikaelméletek  +   2 előadás, kollokvium  4 kv kv  
ENYMA408 Lexikai pragmatika  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4   kv  
ENYMA409 Diskurzuselemzés  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4   kv  
ENYMA410 Konverzációelemzés  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4   kv  
ENYMA411 Terepmunka +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4   kv  
ENYMA412 Neurolingvisztika  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4      
ENYMA413 Neuropragmatika  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4   kv  
ENYMA414 Patolingvisztika  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4      
ENYMA415 Pszicholingvisztika  +   2 előadás, kollokvium  4      
ENYMA416 Nyelvtörténet - A nyelvi változás alapkérdései  +   2 előadás, kollokvium  4      
ENYMA417 Valamely nyelv szerkezete  +   2 előadás, kollokvium  4      
ENYMA418 Szociolingvisztika  +   2 előadás, kollokvium  4      
ENYMA420 Nyelvtipológia  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4      
ENYMA4211 Objektumorientált programozás  -   2 szeminárium, gyakorlati jegy  2     k
ENYMA4212 Logikai programozás  -   2 szeminárium, gyakorlati jegy  2     k
ENYMA422 A formális nyelvek elmélete  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv   kv
ENYMA423 A számítógépes lexikon  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv   kv
ENYMA424 Számítógépes fonológia és morfológia  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv   kv
ENYMA425 Számítógépes szintaxis  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv   kv
ENYMA426 Számítógépes szemantika  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv   kv
ENYMA427 Ember-gép kommunikáció  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4 kv kv kv
ENYMA428 Nyelvtechnológiai módszerek +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4     kv
ENYMA429 Korpusznyelvészet  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4   kv kv
ENYMA430 Gépi tanulás  +   2 szeminárium, gyakorlati jegy  4     kv
ENYMA431 Szakmai gyakorlat  -       2 gyakorlat, gyakorlati jegy  4 k k k

Szakdolgozat: 20 kredit

A szakdolgozathoz, TDK-dolgozatokhoz és egyéb tudományos tevékenységhez kötődő tutoriális konzultációs órák száma a négy félév során összesen: 300