Elméleti nyelvészet MA - nyelvelmélet szakirány

Főbb szakterületek:

A specializáció által biztosított sajátos szakmai kompetenciák:

Tudás:

Képesség:

Attitűd:

Autonómia és felelősségvállalás:

Hálóterv

Tantárgy neve Félév és heti óraszám A kurzus típusa Kredit Kötelező
1 2 3 4
ENYMA11 Fonológia 2       előadás, kollokvium 4 k
ENYMA12 Szintaxis 2       előadás, kollokvium 4 k
ENYMA13 Logika   2     szeminárium, gyakorlati jegy 4 k
ENYMA14 Formális szematika 2       előadás, kollokvium 4 k
ENYMA15 Pragmatika 2       előadás, kollokvium 4 k