Általános Nyelvészeti Tanszék

  Szegedi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar


Kezdőlap

Pályázati Felhívás – Jövőkutatás-2015

A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet az SZTE BTK hallgatói számára.

A JÖVŐKUTATÁS-2015 pályázat keretében rendelkezésre álló ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató legtehetségesebb fiatal hallgatók részére kerül meghirdetésre tanulmányírásra

A tanulmány témája:

A régió társadalmi fejlődésébe ágyazott jövőkutatási irányok megalapozása, a régió társadalmi fejlődési igényeihez kapcsolódó felsőoktatási képzési szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel a humántudományok jövőképe és a tudásiparban végzett jövőkutatás, a társadalmi műveltség és innováció, a társadalmi hálózatok és a tudománykommunikáció, a digitális bölcsészet, a tudományos hálózatépítés aspektusaira.

Tanulmány beadási határideje: 2015. november 30. 15 óra

A pályázati támogatás maximális összege: egyszeri 100 000 Ft

A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 800 000 Ft

A támogatási kérelmek benyújtása, a támogatottak köre

Pályázatot nyújthat be a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán mesterképzésben, valamint doktori képzésben tanulmányokat folytató, a pályázat benyújtása időpontjában hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató, aki állami finanszírozású ösztöndíjban nem részesül.

További részletek és jelentkezési lap: http://www.u-szeged.hu/421d-0002/letoltheto-dokumentumok