Általános Nyelvészet szakirány (magyar MA)

A képzés célja

Az általános nyelvészet szakirány célja a nyelvek természetének, nyelvtipológiai sajátosságaiknak, alrendszereik működésének alaposabb megismertetése, olyan szakemberek képzése, akik a nyelvészet több szakterületén járatosak, és egyúttal a nyelvészeti és nyelvészettel kapcsolatos kutatások főbb területeinek műveléséhez szilárd alapismeretekkel és módszertani készséggel rendelkeznek.

A képzési idő, megszerzendő kreditek

  • félévek száma: 4
  • a tanórák (minimálisan szükséges kontaktórák) száma: 360
  • a szakirány elvégzéshez teljesítendő kreditek száma: 40