Általános Nyelvészet szakirány - hálóterv

Tantervi kód A tantárgy neve kötelező/választható Koll/Gyj Félév, óraszám Kredit
2 3 4
ANY01 Logika K          
  Logika K Gyj 30    
ANY02 Fonológia  K          
    K Gyj. 30     3
ANY03 Szintaxis  K          
  Szintaxis K Koll.   30   4
ANY04 Formális szemantika K          
  Formális szemantika  K Koll.   30   4
ANY05 Pragmatika K          
  Pragmatika  K Koll. 30    
ANY06 Nyelvtipológia  K          
  Nyelvtipológia  K Gyj.     30 2
ANY07 A nyelvleírás elmélete  K          
  A nyelvleírás elmélete K Gyj.     30 4
ANY08 Nyelvészeti gyakorlat K          
  Nyelvészeti gyakorlat  K Gyj.   30   2
ANY09 Korpusz- és számítógépes nyelvészet K min. 4 kredit          
  Terepmunka KV Gyj.     30 4
  Számítógépes nyelvészet KV Gyj.     30 4
ANY10 Diskurzuselemzés K min. 8 kredit          
  Diskurzuselemzés K Gyj.   30   4
  Konverzációelemzés KV       30 4
  Kommunikációs stratégiák KV Gyj.     30 4
ANY11 Neuro- és pszicholingvisztika  K min. 4 kredit          
  Neurolingvisztika KV Koll. 30     4
  Pszicholingvisztika  KV Koll.  30     4