Általános Nyelvészeti Tanszék

  Szegedi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar

Könyvállomány

Az Általános Nyelvészeti Tanszéken letétbe helyezett könyvek nem kölcsönözhetőek, csak helyben olvashatóak egy előzetesen egyeztetett időpontban.

Szűrő

szerzõ cím kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok III.
Lakó Györgyi (szerk.)A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár I. A–GY
Benkő Lóránd (szerk.)A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára I. A–GY
-Russzko–japonszkij szlovar
Alekszandrova, Z.Szlovar szinonimov russzkava jazyka
-Ortograficseszkij szlovar russzkava jazyka
Ozsegov, Sz.Szlovar russzkava jazyka
-Frazeologicseszkij szlovar russzkava jazyka
-Bolsoj russzko–kitajszkij szlovar
Országh LászlóA szótárírás elmélete és gyakorlata, Nyelvtud. ért. 36.
Pais Dezső; Benkő Loránd (szerk.)Dolgozatok a hangtan köréből
-Filozófiai kislexikon
Márton GyulaA moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Nyelvtud. ért. 66.
Hegedüs JózsefA magyar nyelv összehasonlításának kezdeteti... Nyelvtud. ért. 56.
Hajdú PéterBevezetés az uráli nyelvtudományba
Kázmér–Végh József (szerk.)Névtudományi előadások, II. Névtudományi konferencia, Nyelvtud. ért. 70
Laziczius GyulaFonetika
Hajdú PéterChrestomathia Samoiedica
Keszler BorbálaA szókezdő mássalhangzó–torlódások, Nyelvtud. ért. 63.
András, L.; Stephanides, E.An Outline of Present –day English Structure
Györkösy AlajosLatin–magyar szótár
Palich EmilMagyar–szerbhorvát szótár
Papp IstvánFinn–magyar szótár
Halász ElődMagyar–német szótár I–II.
Halász ElődNémet–magyar szótár I–II.
Országh LászlóAngol–magyar szótár I–II.
Országh LászlóMagyar–angol szótár I–II.
Hadrovics L.; Gáldi L.Magyar–orosz szótár I–II.
-A magyar nyelv értelmező szótára, U–Zs
-A magyar nyelv értelmező szótára, A–D
-A magyar nyelv értelmező szótára, E–Gy
-A magyar nyelv értelmező szótára, H–Kh
-A magyar nyelv értelmező szótára, Ki–Mi
-A magyar nyelv értelmező szótára, Mo–S
-A magyar nyelv értelmező szótára, Sz–Ty
Eckhardt SándorMai francia nyelvtan
-A magyar helyesírás szabályai
-A mai magyar nyelv rendszere I.
-A mai magyar nyelv rendszere II.
-Új magyar lexikon A–C
-Új magyar lexikon D–F
-Új magyar lexikon G–J
-Új magyar lexikon K–Me
-Új magyar lexikon Mf–R
Herczeg GyulaOlasz–magyar szótár
Jung, WalterGrammatik der Deutschen Sprache
-Worterbuch der deutschen Aussprache
Mater, ErichRucklaufiges Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache
Wahrig, GerhardDas Grosse deutsche Worterbuch
Haack, HermannHausatlas
Fónagy I.; Magdics KA magyar beszéd dallama
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok IV.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok V.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok VI.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok VII.Akadémiai Kiadó
Fabricius–Kovács FerencA konkrét–absztrakt jelentésfejlődés, Nyelvtud. ért. 61
Király Péter (szerk.)A nyelvtudomány a haladásért, Nyelvtud. ért. 65.
Babos E.; Károly S. (szerk.)Idegen nyelv – anyanyelv
Károly SándorÁltalános és magyar jelentéstan
Imre S.; Szatmári I. (szerk.)A magyar nyelv története és rendszere. Nyelvtud. ért. 58.
Balassa JózsefA nyelvek élete
Simonyi ZsigmondA magyar nyelv
Lux GyulaA nyelv (nyelvlélektani tanulmány)
Beke Ö.; Benedek M.; Túróczi–TrosterEmlékkönyv Balassa Józsefnek
Farkas VilmosFonémastatisztikai problémák a nyelvjárástipus–történetben, Nyelvtud.55.
Károly SándorIgenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában, Nyelvtud. ért. 10.
Deme LászlóA XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez, Nyelvtud. ért. 20.
Antal LászlóA magyar esetrendszer. Nyelvtud. ért. 29.
Pais Dezső; Benkő Lóránd (szerk.)Alak– és mondattani gyüjtelék, Nyelvtud. ért. 46.
Benkő Lóránd (szerk.)A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára II.
O. Nagy GáborMagyar szólások, közmondások
Helbig, Gerhard; Schenkel, WolfgangWörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben
Haenisch, E.Lehrgang der klassischen chinesichen Schriftsprache, III.
Haenisch, E.Lehrgang der klassischen chinesichen Schriftsprache, IV.
Hornby, A.S.The Advanced Learner's Dictionary of Current English
Molnár JózsefA magyar beszédhangok atlasza
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok II.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok III.
Martinet, AndreSynchronische Sprachwissenschaft
-Új magyar lexikon 6. kötetAkadémiai Kiadó
Lakó Györgyi (szerk.)A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár II.
Hjelmsev, LouisLanguageMartison
Fodor, J.A.; Katz, J. J.The Structure of LanguageEnglewood Cliff
Vachek, J. (comp.)A Prague School Reader in Linguistics
Godel, R. (ed.)A Geneva School Reader in Linguistics
Buhler, K.Sprachtheorie
Carnap, R.The Logical Syntax of Language
Lyons, JIntroduction to Theoretical Linguistics
Harms, R.T.Introduction to Phonological TheoryEnglewood Cliff
Trubetzkoy, N.S.Grundruge der Phonologie
Jakobson, R.; Fant, C.G.MPreliminaries to Speech Analysis
Greenberg, J.H.Universals of Language
Quine, W.DWord and Object
Zipf, G.KThe Psycho–Biology of Language
Whorf, B.LLanguage, Thought and Reality (Selected Writings of B.L. Whorf)
Chomsky, NoamAspects of the Theory of Syntax
Hockett, Charles F.A Course in Modern Linguistics
Frege, GFunktion, Begriff, Bedeutung
Postal, P.M.Aspects of Phonological Theory
Hymes, D. (ed.)Language in Culture and Society. A reader in linguistics and anthropologyHarper & Row
S. Meggyes KláraEgy kétéves gyermek nyelvi rendszere
Farkas VilmosHelyesírásunk hangjelölésrendszerének történeteAkadémiai Kiadó
Hayden, B.E.; Alworth, E.PClassics in Semantics
Weinreich, ULanguages in Contact
Chomsky, NoamTopics in the Theory of Generative Grammar
Sebeok, T.A.Selected Writings of Gyula Laziczus
Chomsky, NoamCurrent Issues in Linguistic Theory
Chomsky, NoamSyntactic Structures
Jakobson, RomanSelected Writings I
Bach, E.; Harms, R.T. (ed.)Universals in Linguistic TheoryHolt et al.
Bach, E.An Introduction to Transformational Grammars
Jakobson, R.; Halle, M.Fundamentals of Language
Martinet, AndreA Functional View of LanguageClarendon Press
Katz, J.JThe Philosophy of Language
Bühler, K.Die Axiomatik der Sprachwissenschaften
Sapir, ELanguage
Ries, Z.Was ist Syntax?
Paul, HermannPrinzipien der Sprachgerchichte
Martinet, AndreGrundzüge der Allgemeinen Sprachwissenschaff
Saussure, Ferdinand deBevezetés az általános nyelvészetbe
Saussure, Ferdinand deBevezetés az általános nyelvészetbe
Apreszjan, J.D.A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei
Dezső LászlóA jelzős "főnévi csoport" kérdései a magyarban
Mandelbaum, D.G. (ed.)Selected Writings of Edward SapirUniversity of California Press
Bloomfield, LeonardLinguistic Aspect of Science
Morris, CharlesSigns, Language and behavior
Harris, Zelig SStructural LinguisticsThe Univ. of Chicago Press
Benkő L.; Szépe Gy.Nyelvészet és gyakorlat
Bánhidi ZoltánA magyar spornyelv története és jelene
Jespersen, OttoThe Philosophy of Grammar. 10th Edition
Jespersen, OttoLanguage
Bloomfield, LeonardLanguageG. Allen & Unwin Ltd.
Sapir, EAz ember és a nyelv
-Új magyar lexikon 7. kötet
Telegdi Zsigmond (szerk.)Hagyományos nyelvtan – modern nyelvészet
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok VIII.
Greenberg, Joseph H.Language Universals
Papp FerencA magyar nyelv szóvégmutató szótára
Hardwick, Ch.SLanguage Learning in Wittgenstein's Later Philosophy
Lehnert, M.Reverse Dictionary of Present–Day English
Morris, CharlesWritings on the General Theory of SignsMouton
Szende TamásSpontán beszédanyag gyakorisági mutatói. Nyelvtud. ért. 81Akadémiai Kiadó
Bopp, FranzKleine Schriften zur vergleichenden Sprachwissenschaft
-Magyar értelmező kéziszótárAkadémiai Kiadó
Fishman, Joshua (ed.)Advances in the Sociology of Language Teaching
Joos, MartinReadings in Linguistics I.University of Chicago Press
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok IX.
Janurik TamásUráli szóstatisztikaivizsgálatok. Doktori értekezés
Verguin, JosephLe MalaisMouton
Bakos FerencIdegen szavak és kifejezések szótáraAkadémiai Kiadó
Hadrovics L.; Gáldi L.Orosz – magyar szótár I–II.
Horne, Kibbey M.Language Typology. 19th & 20th Century ViewsGeorgetown University Press
-Néprajz és Nyelvtudomány XVII–XVIII.
Jakobson, RomanSelected Writings II
Fishman, Joshua (ed.)Sociology of Language II.
Malmberg, B. (ed.)Readings in Modern LinguisticsMouton
Ortiz, A.; Zierer, E.Set Theory and LinguisticsMouton
Chomsky, NoamStudies on Semantics in Generative GrammarMouton
Panfilov, V.ZGrammar and LogicMouton
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok X.
Klimov, G.A.Ocserk obscsej teorii ergativnosztyi
Levelt, W. J. MFormal Grammars in Linguistics and Psycholinguistics Vol I–II–IIIMouton
Harper, KennEskimo Dialekts
Helbig; RickenDie Negation
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI.
Horányi Ö.; Szépe Gy. (szerk.)A jel tudománya
Brown, Cecil HWittgensteinian LinguisticsMouton
Hockett, Charles F.The State of the ArtMouton
Moravcsik, J.M.E. (ed.)Logic and Philosophy for Linguists. A Book of ReadingsMouton
Kiss LajosSzláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Nyelvtud. ért. 92.
Jakab IstvánA magyar igekötők állományi vizsgálata. Nyelvtud. ért. 91.
Benkő Lóránd (szerk.)A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára III.Akadémiai Kiadó
Smith, S.BMeaning of NegationMouton
Benkő L.; K. Sal É.Az etimológia elmélete és módszere. Nyelvtud. ért. 89.Akadémiai Kiadó
-Tipologija kauzativnih konsztrukcij
Wilczek, GerhardTruth and RealityPfaffenhofen
Antal LászlóEgy új magyar nyelvtan feléMagvető
Kelemen JánosA nyelvfilozófia kérdésiKossuth – Akadémiai
Mészáros IstvánIskolai jegyzetkönyv a XVI–XVII sz. fordulójáról. Nyelvtud. ért. 90.
Papp FerencA magyar főnév paradigmatikus rendszereAkadémiai Kiadó
Mathesius, VilémA Functional Analysis of Present Day English...Mouton
Longarce, R.E.Grammar Discovery ProceduresMouton
Greenberg, Joseph H.Language Typology: A Historical and Analytic OverviewMouton
Clifford, John E.Tense and Tense LogicMouton
Telegdi ZsigmondSzöveggyüjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásáhozTankönyvkiadó
Velcsov MártonnéAntropometrikus mértéknevek a magyar nyelvben. Nyelvtud. ért. 84.Akadémiai Kiadó
Molnár IlonaA tartalmatlan hogy kötőszós összetett mondatok. Nyelvtud. ért. 94.Akadémiai Kiadó
Harman, G.On Noam Chomsky. Critical Essays
-Magyar – orosz szótár
Imre S.; Szatmári I.; Szűts LJelentéstan és stilisztika. Nyelvtud. ért. 83
R. Hutás MagdolnaAz ikes ragozás állapota Révai Miklós korában. Nyelvtud. ért. 78.
S. Meggyes KláraEgy kétéves gyermek nyelvi rendszere. Nyelvtud. ért. 73.
Imre SamuA felsőőri nyelvjárás. Nyelvtud. ért. 72.
Fehértói KatalinA XVI. századi magyar megkülönböztető nevek. Nyelvtud. ért. 68.
Deme L.; Fábián P.; Bencédy J.A magyar helyesírás rendszere. Nyelvtud. ért. 54.
O. Nagy GáborA magyar frazeológiai kutatások története. Nyelvtud. ért. 95.
Szende TamásSpontán beszédanyag gyakorisági mutatói. Nyelvtud. ért. 81Akadémiai Kiadó
Zsilka JánosA magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer. Nyelvtud. ért. 53.
D. Bartha KatalinTővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. Nyelvtud. ért. 42.
Benkő LórándTanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Nyelvtud. ért. 40.
Pais Dezső; Benkő LórándSzótörténeti és szófejtő tanulmányok. Nyelvtud. ért. 38.
Elekfi LászlóVizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz. Nyelvtud. ért.
B. Lőrinczy évaKépző- és névrendszertani vizsgálódások. Nyelvtud. ért. 33.
Tompa JózsefA névszói kötőhangzó szófajmegkülönböztető szerepe. Nyelvtud. ért. 14.
Bánhidi ZoltánA magyar összetett igealakok jelentéstörténete. Nyelvtud. ért. 12.
Fábián Pál (szerk.)A helyesírásunk időszerü kérdései vitája. Nyelvtud. ért. 9.
Foster, MichaelPapers in Linguistics from the 1972 Conference on ??? Research
Telegdi ZsigmondBevezetés a nyelvtudományba I–II.Tankönyvkiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XII.Akadémiai Kiadó
Horváth MáriaNémet elemek a 17. század magyar nyelvébenAkadémiai Kiadó
Korompay KláraKözépkori neveink és a Roland–ének. Nyelvtud. ért. 96
Gaál EditA birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Nyelvtud. ért. 97
Dienes DóraA szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése. Nytud.értAkadémiai Kiadó
Chomsky, NoamEssays on Form and Interpretation
Lakó Györgyi (szerk.)A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár III.
-Néprajz és Nyelvtudomány XIX–XX.
Voegelin, C.F.; Voegelin, F.M.Classification and Index of the World's Languages
Anderson, J.M.; Jones C.Historical Linguistics II.
Bartsch, R.The Grammars of Adverbials
Róna–Tas AndrásA nyelvrokonság
Szende TamásSpontán beszédanyag gyakorisági mutatói. Nyelvtud. ért. 81Akadémiai Kiadó
Eckhardt SándorFrancia – magyar szótár I–II.Akadémiai Kiadó
Szabó T. Attila (szerk.)Erdélyi magyar szótörténeti tár I.Kriterion
Gáldi LászlóSpanyol–magyar kéziszótár
Eckhardt SándorMagyar – francia szótár I–II.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok VII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok II.Akadémiai Kiadó
Benkő Lóránd (szerk.)Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Nyelvtud. ért. 40.Akadémiai Kiadó
Magay TamásIdegen nevek kiejtési szótáraAkadémiai Kiadó
Laziczius GyulaFonetikaTankönyvkiadó
Boas, FranzNépek, nyelvek, kultúrákGondolat
Szerdahelyi IstvánBábeltől a világnyelvigGondolat
Jakobson, RomanHang–Jel–VersGondolat
-GallicizmusokTerra
Rot Sándor, Siptár Péter (szerk.)Új törekvések az anglisztikában és az amerikanisztikában (szintaxis)ELTE
Telegdi ZsigmondBevezetés az általános nyelvészetbeTankönyvkiadó
Banczerowski, JanuszA nyelvi kommunikáció és az információ néhány kérdése. Nyelvtud. ért. 99Akadémiai Kiadó
Horányi Özséb (szerk.)Kommunikáció I. A kommunikatív jelenségKözgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Loeser, FInterrogativlogik
Li, Charles, N. (ed.)Mechanisms of Syntacitic Change
Szabó T. Attila (szerk.)Erdélyi magyar szótörténeti tár II.Kriterion
Kassai IlonaIdőtartam és kvantitás a magyar nyelvben. Nyelvtud. ért. 102.
Kiss JenőMihályi tájszótár (Rábaköz). Nyelvtud. ért. 103.
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek 4.
Blake, B.J.Case marking in Australian languages
Frege, GLogika, szemantika, matematikaGondolat
Ashiwaju, M.Lehrbuch der Yoruba–Sprache
Révész GyörgyBevezetés a formális nyelvek elméletébe I.
Lyons, JohnSemantics I
Lyons, JohnSemantics II
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek 5.
Brauner; HermsLehrbuch des modernen Swahili
Blau, U.Die dreiwertige Logik der Sprache
Cresswell, M.J.Die Sprachen der Logik und die Logik der Sprache
Cooper, W.S.Foundations of Logico–Linguistics
Butts, R.E.; Hintikka, J. (ed.)Basic Problems in Methodology and Linguistics
Balogh L.; Deme L.; Imre S. (szerk.)Mutató a magyar nyelvjárások atlasza I–VI. kötetéhez
Hornby, A.S.Guide to Patterns and Usage in English
Graver, B.D.Advanced English Practice
O. Nagy Gábor; Ruzsiczky évaMagyar szinonímaszótár
Mokány SándorMagyar szófejtések. Nyelvtud. ért. 105.
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek 6.
Bencédy; Fábián; Rácz; VelcsovnéA mai magyar nyelv
McCawley, James DGrammar and Meaning
Lengyel ZsoltTanulmányok a nyelvelsajátítás köréből. Nyelvtud. ért. 107.
Smith, N.; Wilson, D.Modern Linguistics. The Results of Chomsky's RevolutionPenguin
Ligeti L. (szerk.)Keleti nevek magyar helyesírása
-Anglo–ruszkij szinonimicseszkij szlovar
Alexander, L.G.Practice and Progress
Alexander, L.G.Developing Skills
-Deutsch 2000. Bd. 3.Hueber
B. Gergely PiroskaA kalotaszegi magyar családnevek... Nyelvtud. ért. 108.
Guszkova, AA társadalmi kapcsolatteremtés eszközei... Nyelvtud. Ért. 106
Kontra MiklósA nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről. Nyelvtud. ért. 109.
Nida, E.AComponential Analysis of MeaningMouton
-Deutsch 2000. Bd 1.Hueber
-Deutsch 2000. Bd. 2.Hueber
Imre S.; Szatmári I.; Szűts L. (szerk.)A magyar nyelv grammatikája. Nyelvtud. ért. 104.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok V.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok VII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok IX.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok X.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI.
Wilbur, T.H.Prolegomena to a Grammar of Basque
Tyler, SThe Said and the Unsaid (Mind, Meaning and Culture)
Quirk, R.; Greenbaum, S.A University Grammar of English
-Wörter und Wendungen
Szerdahelyi I.Esperanto 1.
Szerdahelyi I.Esperanto 2.
Kalocsay K.Rendszeres eszperantó nyelvtan
-Elementargrammatik des Neuchinesischen
-English Grammar (A University Handbook)
Williamson, H.R.Chinese (Mandarin Chinese in one volume)
Leech, G.; Startvik, J.A Communicative Grammar of English
-Übungen zur produktiven Sprachlichen Tategkeit (Deutsch für Auslander)
Helbig, Gerhard; Schenkel, WolfgangWörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben
McClean, R.J.Teach Yourself Swedish
Sofroniou, S.A.Teach Yourself Modern Greek
Löwe, G.Griechisches Lehrbuch
Alexander, L.G.Fluency in English
Gáldi LászlóSpanyol–magyar kéziszótárTerra
Bakos FerencMagyar–román szótár
Hadrovics LászlóSzerbhorváth–magyar szótár
Stelczer ÁrpádCseh–magyar szótár
Schimdt, J.A.E. (?)Griechisch–deutsches Handwörterbuch
Mende, H.Griechisch–deutsches Schulwörterbuch
Horger AntalA nyelvtudomány alapelvei
Lux GyulaA nyelv
Laziczius GyulaFonetika
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIII.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIII.
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek, 7.
Searle, J. R. (ed.)The Philosophy of Language
Seuren, P. A. M.Semantic Syntax
Bolla Kálmán (szerk.)Fejezetek a magyar leíró hangtanból
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV.
Országh LászlóAngol–magyar kéziszótár
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek 9.
Pei, M.Glossary of linguistic Terminology
Sinor D.Tanulmányok. Nyelvtud. Ért. 110.
Stannard, Allen W.Living English Structure
Stannard, Allen W.Living English Structure – Key to the Exercises
BernselerGriechisch–deutsches Wörterbuch
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV.
Klemm AntalMagyar történeti mondattan
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek 10.
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek 11.
-Néprajz és Nyelvtudomány XXIV–XXV.
Farkas VilmosA magyar hangtörténet és helyesírástörténet... Nyelvtud. Ért. 111.
Jakab IstvánA magyar igekötő szófajtani útja. Nyelvtud. ért. 112.
Benkő LórándKazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Nyelvtud. Ért. 113.
Mallinson, G.; Blake, B.J.Language Typology
Szabó T. Attila (szerk.)Erdélyi magyar szótörténeti tár III.Kriterion
Balázs JuditA ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében. Nyelvtud. ért. 114.
Tedeschi, Ph.; Zaenen, ATense and Aspect (Syntax and Semantics 14.)Academic Press
Anderson, J. (ed.)Language Form and Linguistic VariationJohn Benjamins B.V.
Chomsky, NoamLectures on Government and Binding
Plank, F. (ed.)Ergativity. Towards a Theory of Grammatical RelationsAcademic Press
Partee, Barbara H. (ed.)Montague GrammarAcademic Press
Cole, PRadical PragmaticsAcademic Press
Leech, G.NExplorations in Semantics and PragmaticsJohn Benjamins
Hopper, P.J. (ed.)Tense–Aspect: Between Semantics and PragmaticsJohn Benjamins
Chomsky, Noam; Halle, M.The Sound Pattern of English
É. Kiss KatalinA magyar mondatszerkezet generatív leírása. Nyelvtud. Ért. 116.Akadémiai Kiadó
Horváth KatalinTranszformációs csoportok a magyarban. Nyelvtud. Ért. 115.Akadémiai Kiadó
É. Kiss KatalinA magyar mondatszerkezet generatív leírása. Nyelvtud. Ért. 116.Akadémiai Kiadó
Gazdar, GPragmatics (Implicature, Presupposition and Logical Form)Academic Press
Horváth KatalinTranszformációs csoportok a magyarban. Nyelvtud. Ért. 115.Akadémiai Kiadó
Weissenborn, J.; Klein, W. (eds)Here and There
Soltész F.; Szinyei E. (szerk.)Ógörög–magyar szótár
Kiefer FerencAz előfeltevések elméleteAkadémiai Kiadó
Givón, T. (ed.)Syntax and Semantics. Vol. 12. Discourse and syntaxAcademic Press
Bánréti ZoltánA megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Nyelvtud. Ért. 117Akadémiai Kiadó
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar fonetikai füzetek 12.
Dowty, D.R.; Wall, R.E.; Peters, SIntroduction to Montague Semantics
Ruzsa ImreKlasszikus, modális és intenzionális logika
Robins, R.H.General Linguistics
Levinson, S.CPragmatics
Kenesei István (szerk.)A nyelv és a nyelvekGondolat
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XV.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XV.Akadémiai Kiadó
Jaglom, I.M.Boole–stukturák és modelljeikMűszaki Könyvkiadó
Comrie, BernardLanguage Universals and Linguistic Typology
McCawley, James DEverything that Linguists have Always Wanted to Know about Logic
Kenstowicz, M.; Kisseberth, Ch.Generative Phonology
Bach; HarnishLinguistic Communication and Speech ActsMIT Press
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar Fonetikai Füzetek 13.
Szabó T. Attila (szerk.)Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV.Kriterion
Hilpinen, RistoDeontic Logic: Intoductory and Systematic Readings
Gáspári LászlóA századvégi novella lírizálódásáról Nyelvtud. Ért. 118.
Koltay–Kastner JenőMagyar – olasz szótár I.Akadémiai Kiadó
Koltay–Kastner JenőMagyar – olasz szótár II.Akadémiai Kiadó
Kiss JenőA pingvintől a kolibriig Nyelvtud. Ért. 120.Akadémiai Kiadó
Groenendijk, Jeroen; Janssen Theo M.V.; Stokhof, Martin B.J. (eds.)Truth, Interpretation and InformationForis
-Tertium non datur (Logikai – metodológiai tanulmányok 2. 1985)
Searle, John RIntentionality
Brown; YuleDiscourse Analyis
Leech, GPrinciples of PragmaticsLongman
Hughes, G.E.; Cresswell, M.JA Companion to Modal LogicMethuen
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVI. (A szemantika kérdései)Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVI. (A szemantika kérdései)Akadémiai Kiadó
Chomsky, NoamGeneratív grammatika (Beszélgetések Mitson Ronat–val)Európa
Olaszy GáborA magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítő elemeinek... Nyelvtud. Ért. 121.
Bolla Kálmán (szerk.)Magyar Fonetikai Füzetek 14. (A finn beszédhangok atlasza)
Kenesei István (ed)Approaches to Hungarian. Vol. 1. Data and descriptionsJATE
-Wilhelm von Humboldt válogatott írásai (Telegdi Zsigmond utószavával)Európa
Wimsatt, W.K. (ed.)Versification Major Language Types
Bybee, John. L.MorphologyJohn Benjamins
Cooper, R. (ed.)Situations and Attitudes (Linguistics and Philosophy 8.)D. Reidel Publishing Co
Heltainé Nagy ErzsébetNyelvi építkezés Sinka István balladáiban Nyelvtud. Ért. 122.Akadémiai Kiadó
Hintikkam J.; Kulas, J.The Game of LanguageD. Reidel Publishing
Katz, Jarold JThe Philosophy of LinguisticsOxford University Press
Atkinson; J.M.; Heritage, J. (eds.)Structures of Social Action
Crystal, DavidA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell
Horváth, J.Focus in the Theory of Grammar and the Syntax of Hungarian
Ruzsa ImreA szimbolikus logika elemeiTankönyvkiadó
Telegdi Zsigmond (szerk.)Szöveggyűjtemény az általános nyelvészettanulmányozásáhozTankönyvkiadó
Ruzsa Imre (szerk.)Tertium non datur 3.ELTE BTK Szimbolikus logika tanszék
Ruzsa Imre (szerk.)Tertium non datur
Cresswell, M.JStructured MeaningsMIT Press
Keenan, E.L.; Faltz, L.MBoolean Semantics for Natural Language
Klaudy KingaFordítás és aktuális tagolás. Nyelvtud. Ért. 123Akadémiai Kiadó
É. Kiss, KatalinConfigurationality in HungarianAkadémiai Kiadó
Landman, Fred; Veltman, Frank (eds.)Varieties of Formal SemanticsGrass, Foris
Tomlin, R.S. (ed.)Coherence and Grounding in DiscourseJohn Benjamins
Oehrle, Richard T.; Bach, Emmon; Wheeler, Deirdre (ed.)Categorial Grammars and Natural Language StructuresD. Reidel Publishing
Martin, John NElements of Formal SemanticsAcademic Press
Vértes O. AndrásBevezetés a magyar hangstilisztikába. Nyelvtud. Ért. 124.Akadémiai Kiadó
Juhász DezsőA magyar tájnévadás. Nyelvtud. Ért. 126.Akadémiai Kiadó
Tegyey; VekerdyBevezetés az indoeurópai nyelvtudománybaTankönyvkiadó
Radford, AndrewTransformational Grammar. A First CourseCambridge University Press
Chierchia, G.; Partee, Barbara H.; Turner, R. (ed.)Properties, Types and Meanings Vol. I.Kluwer Academic Publishers
Chierchia, G.; Partee, Barbara H.; Turner, R. (ed.)Properties, Types and Meanings Vol. II.Kluwer Academic Publishers
van Eemeren, F.HSpeech Acts in Argumentative DiscussionsForis
Eemeren; Grootendorst; Blair; Willard (eds.)Argumentation: Perspectives and ApproachesForis
Eemeren; Grootendorst; Blair; Willard (eds.)Argumentation: Analyses and PracticesForis
Hadrovics J. (szerk.)A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása / Az újgörög nevek magyAkadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII.Akadémiai Kiadó
Turner, RaymondTruth and Modality for Knowledge RepresentationPitman
Jensen, John T.MorphologyJohn Benjamins
Dezső LászlóA XVI–XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek... Nyelvtud. Ért. 128.Akadémiai Kiadó
Partee, Barbara H.; ter Meulen, A.; Wall, RMathematical Methods in LinguisticsKluwer
Austin, John LTetten ért szavakAkadémiai Kiadó
Bárczi GézaA magyar igeragozás története. Nyelvtud. ért. 130.Akadémiai Kiadó
Barwise, JonThe Situation in Logic. CSLI Lecture Notes 17CSLI Publications
Langholm, TorePartiality, Truth and Persistence. CSLI Lecture Notes 15CSLI Publications
Wittgenstein, LudwigLogikai–filozófiai értekezésAkadémiai Kiadó
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Kenesei István (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 3.JATE
Hintikka, J.; Sandu, G.On the Method of LinguisticsBlackwell
Hammond, M.; Moravcsik, E.A.; Wirth, J. (ed.)Studies in Syntactic TypologyJohn Benjamins
Z. Csaba Katalin (szerk.)Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 51–75. kötetéhez (1971–1973)Akadémiai Kiadó
Dressler, W.USpoken Language. A Major Challenge to Linguistic Theory and MethodologyMTA Nyelvtudományi Intézete
Kiefer FerencModalitásMTA Nyelvtudományi Intézete
Fónagy IvánGondolatalakzatok, szövegszerkezetek, gondolkodási formákMTA Nyelvtudományi Intézete
Kontra MiklósFejezetek a South Bend–i magyar nyelvhasználatbólMTA Nyelvtudományi Intézete
Balogh Lajos; Kontra MiklósÉlőnyelvi tanulmányokMTA Nyelvtudományi Intézete
Pajzs JúliaSzámítógép és lexikográfiaMTA Nyelvtudományi Intézete
Kontra Miklós; Váradi TStudies in Spoken Languages: English, German, Finno–UgricMTA Nyelvtudományi Intézete
Grice, H.PStudies in the Way of WordsHarward University Press
Katz, J.J.; Postal, P.MAn Integrated Theory of Linguistic DescriptionsMIT Press
Máté András (szerk.)Tertium non datur. Logikai–metodológiai tanulmányok 6.
Máté András (szerk.)Tertium non datur. Logikai–metodológiai tanulmányok 6.
Ilson, RobertAssembling, Analysing and Using a Corpus of Authentic LanguageMTA Nyelvtudományi Intézete
Dressler, W.USpoken Language. A Major Challenge to Linguistic Theory and MethodologyMTA Nyelvtudományi Intézete
Pajzs JúliaSzámítógép és lexikográfiaMTA Nyelvtudományi Intézete
Szabolcsi AnnaA birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondatAkadémiai Kiadó
Hunyadi L.; és mtsai. (szerk.)Könyv Papp FerencnekKLTE
Ruzsa ImreLogikai szintaxis és szemantika 1Akadémiai Kiadó
Ruzsa ImreLogikai szintaxis és szemantika 2Akadémiai Kiadó
Kenesei István (ed)Approaches to Hungarian. Vol. 2.JATE
Kenesei István (ed)Approaches to Hungarian. Vol. 2.JATE
-Tertium non datur 4.ELTE Szimbolikus Logika Tanszék
Balassa JózsefKis magyar hangtanFranklin–Társulat
Kiefer Ferenc (szerk.)Strukturális magyar nyelvtan 1.Akadémiai Kiadó
McCawley, James DThirty Million Theories of GrammarThe University of Chicago Press
Kemény Gábor (szerk.)Normatudat – nyelvi normaMTA Nyelvtudományi Intézete
Balogh Lajos; Kontra MiklósÉlőnyelvi tanulmányokMTA Nyelvtudományi Intézete
Kontra Miklós (szerk.)Társadalmi és területi változások a magyar nyelvbenMTA Nyelvtudományi Intézete
Kontra Miklós (szerk.)Társadalmi és területi változások a magyar nyelvbenMTA Nyelvtudományi Intézete
Kontra MiklósFejezetek a South Bend–i magyar nyelvhasználatbólMTA Nyelvtudományi Intézete
Kontra Miklós; Váradi TStudies in Spoken Languages: English, German, Finno–UgricMTA Nyelvtudományi Intézete
Ilson, RobertAssembling, Analysing and Using a Corpus of Authentic LanguageMTA Nyelvtudományi Intézete
Rácz EndreMondatgrammatika és szöveggrammatikaMTA Nyelvtudományi Intézete
Tarnóczy TamásAz emberi üzenetváltásrólMTA Nyelvtudományi Intézete
Tarnóczy TamásAz emberi üzenetváltásrólMTA Nyelvtudományi Intézete
Gósy, Mária (ed.)Temporal Factors in SpeechMTA Nyelvtudományi Intézete
Kiefer F.; Kiss G.; Pajzs J. (szerk.)Papers in Computational Lexicography Complex '92MTA Nyelvtudományi Intézete
Kiefer F.; Kiss G.; Pajzs J. (szerk.)Papers in Computational Lexicography Complex '92MTA Nyelvtudományi Intézete
Varga LászlóA magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai... Nyelvtud. ért. 135.Akadémiai Kiadó
Varga LászlóA magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai... Nyelvtud. ért. 135.Akadémiai Kiadó
Siptár Péter (szerk.)Modern fonológiai szöveggyűjtemény II.JATEPrint
Kenesei I.; Pléh Cs. (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 4.JATE
Kenesei I.; Pléh Cs. (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 4.JATE
Kenesei I.; Pléh Cs. (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 4.JATE
Kenesei I.; Pléh Cs. (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 4.JATE
Kenesei I.; Pléh Cs. (ed.)Approaches to Hungarian. Vol. 4.JATE
-Acta Linguistica Hungarica 1988. 1–4.Akadémiai Kiadó
-Acta Linguistica Hungarica 1988. 1–4.Akadémiai Kiadó
Givón, T.Syntax. A Functional–Typological Introduction Vol. I.John Benjamins
Givón, T.Syntax. A Functional–Typological Introduction Vol. II.John Benjamins
Searle, J.; et al(On) Searle on ConversationJohn Benjamins
Drew, D.; Heritage, JTalk at WorkCambridgeUniversity Press
Crystal, DavidAn Encyclopedic Dictionary of Language and LanguagesBlackwell
Lepore, E.; Van Gulick, RJohn Searle and His CriticsBlackwell
Comrie, B.; Polinsky, M.Causatives and TransitivityBenjamins
Gósy Mária; Siptár P. (szerk.)BeszédkutatásMTA Nyelvtudományi Intézete
Gósy Mária; Siptár P. (szerk.)BeszédkutatásMTA Nyelvtudományi Intézete
Bánréti Zoltán (ed.)Papers in the Theory of GrammarMTA Nyelvtudományi Intézete
Bánréti Zoltán (ed.)Papers in the Theory of GrammarMTA Nyelvtudományi Intézete
Labov, WilliamPrinciples of Linguistic ChangeBlackwell
Kiefer F.; Kiss G.; Pajzs J. (szerk.)Papers in Computational Lexicography Complex '94MTA Nyelvtudományi Intézete
Kiefer F.; Kiss G.; Pajzs J. (szerk.)Papers in Computational Lexicography Complex '94MTA Nyelvtudományi Intézete
Kornai A.On Hungarian MorphologyMTA Nyelvtudományi Intézete
Kornai A.On Hungarian MorphologyMTA Nyelvtudományi Intézete
Deme L.; Fábián P.Helyesírási kéziszótárAkadémiai Kiadó
Haegeman, L.Introduction to Government and Binding TheoryBlackwell
-Acta Linguistica Hungarica 1990–91. 1–2.Akadémiai Kiadó
-Acta Linguistica Hungarica 1990–91. 3–4.Akadémiai Kiadó
-Acta Linguistica Hungarica 1992–93. 1–4.Akadémiai Kiadó
Kiefer Ferenc (szerk)Magyar nyelvAkadémiai Kiadó
Kiefer Ferenc (szerk)Magyar nyelvAkadémiai Kiadó
Brody, M.Phrase Structure and Dependence
É. Kiss KatalinGeneric and Existential Bare Plurals and the Classification of Predicates
Kálmán, L.Conditionals, Quantification and Bipartite Meanings
Bánréti ZoltánModularity in Sentence Parsing
Pléh Csaba; Siklaki I.; Terestyéni TNyelv - kommunikáció - cselekvés I–IITankönyvkiadó
T. Somogyi MagdaA passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban. Nyelvtud. Ért. 125.
Kontra Miklós (és társ. szerk.)The Effect of the Typewriter on Hungarian Reading StyleNyelvtudományi Intézet
-Acta Linguistica Hungarica vol. 42. Numbers 1–2Akadémiai Kiadó
Adriaans, P. W.Language Learnings from a Categorial Perspective
Chomsky, NoamMondattani szerkezetek. Nyelv és elmeOsiris – Századvég.
Wardhaugh, RSzociolingvisztikaOsiris – Századvég
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVIII.Akadémiai Kiadó.
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVIII.Akadémiai Kiadó.
H. Tóth ImreA nyelvtudomány története a XX. sz. elejéig
Clark, AA megismerés építőköveiOsiris Kiadó
Pléh Csaba (szerk.)Kognitív tudományOsiris Kiadó
Macnamara, J.; Reyes, G. EThe Logical Foundations of CognitionOxford University Press
Hornstein, N.Logical Form from GB to MinimalismBlackwell.
Newmeyer, F. J.Generative Linguistics
Lasersohn, PPlurality, Conjunction and eventsKluwer
Sperber, D.; Wilson, DRelevance. Communication and CognitionBlackwell
Lappin, SThe Handbook of Contemporary Semantic TheoryBlackwell
Goldberg, A.EA Construction Grammar Approach to Argument StructureThe University of Chicago Press
Fenstad, J. E.; Halvorsen, P.; Langholm T.; van Benthem, JSituations, Language and LogicD. Riedel
Gärdenfors, P.Generalized Quantifiers. Linguistic and Logical ApproachesD. Riedel
Schwarzschild, RPluralitiesKluwer
Kamp, H.; Reyle, UFrom Discourse to Logic
Tsohatzidis, S.LFoundations of Speech Act TheoryRoutledge
Wood, M. McGeeCategorial GrammarsRoutledge
Wood, M. McGeeCategorial GrammarsRoutledge
Mey, J. LPragmatics. An IntroductionBlackwell
Partee, Barbara H.; ter Meulen, A.; Wall, RMathematical Methods in LinguisticsKluwer
Durand, Jacques; Siptár, PéterBevezetés a fonológiábaOsiris
Cresswell, M.J.Entities and IndicesKluwer Academic Publishers
Tenny, CAspectual roles and the syntax–semantix interfaceKluver Academik Publishers
Németh T. EnikőA szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldényokra tagolásaAkadémiai Kiadó
Németh T. EnikőA szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldényokra tagolásaAkadémiai Kiadó
Pléh CsabaNyelv - kommunikáció - cselekvés ITankönyvkiadó
Pléh CsabaNyelv - kommunikáció - cselekvés IITankönyvkiadó
Pléh CsabaNyelv - kommunikáció - cselekvés IITankönyvkiadó
Pléh Csaba; Síklaki I.; Terestyéni TNyelv - kommunikáció - cselekvés IOsiris Kiadó
Pléh Csaba; Győri MA kognitív szemlélet és a nyelv kutatásaPólya Kiadó
Ruzsa Imre; Máté AndrásBevezetés a modern logikábaOsiris Kiadó
Ruzsa Imre; Máté AndrásBevezetés a modern logikábaOsiris Kiadó
Gombocz ZoltánJelentéstan és nyelvtörténetAkadémiai Kiadó
Papp FerencA magyar nyelv szóvégmutató szótáraAkadémiai Kiadó
Pléh Csaba; Síklaki I.; Terestyéni TNyelv - kommunikáció - cselekvésOsiris Kiadó
É. Kiss Katalin; Kiefer F.; Siptár P.Új magyar nyelvtanOsiris Kiadó
Chomsky, NoamThe Minimalist program
Kamp, H.; Reyle, UFrom Discourse to Logic
van Benthem, J.; ter Meulen, AHandbook of logic and languageElsevier
Schmidt, K.H.Celtic: a Western – Indo – European Language?
Villar, F.A new interpretation of Celtiberian Grammar
Forget, D.; Hirsbüchler, P.; Marinean, F.; Rivero, M–LNegation and polarity
Berwick, R.C.; Abney, S.P.; Tenny, CPrinciple– based parsing: computation and psycholinguisticsKluwer
Svoron, S.The Grammar of SpaceBenjamins
Radford, AndrewSyntax. A minimalist introductionCambridge University Press
Radford, AndrewSyntax. A minimalist introductionCambridge University Press
Sperber, D.; Wilson, DRelevance: Communication and CognitionBlackwell
Yule, GThe Study of LanguageCambridge University Press
Pilar Barbosa; Daniel Fox; Paul Hagstrom; Martha McGinnis; David PesetskyIs the best good enough?The MIT Press
Bynon, Th.Történeti nyelvészetOsiris Kiadó
Laki JánosTudományfilozófiaOsiris Kiadó
Dennett, D. CAz intencionalitás filozófiájaOsiris Kiadó
Descartes, RenéA filozófia alapelveiOsiris Kiadó
Lakatos ImreLakatos Imre tudományfilozófiai írásaiAtlantisz
Wittgenstein, LudwigFilozófiai vizsgálódásokAtlantisz
Sz. Bakó–Nagy Marianne; Kontra MiklósA nyelvészetről – egyes szám, első személybenMTA Nyelvtudományi Intézete
Kenesei István.; Robert M. Vago.; Anna FenyvesiHungarian
Sapir, ELanguage. An introduction to the study of speechA Harvest book
Hockett, Charles F.A Leonard Bloomfield Anthology.Indiana University press
Sgall, P.; NebarskyA functional approach to syntax in generatic description of languageElsevier
-To honor Roman Jakobson – Essays on the occasion of his seventieth birthday IIMouton
-To honor Roman Jakobson – Essays on the occasion of his seventieth birthday IIMouton
-To honor Roman Jakobson – Essays on the occasion of his seventieth birthday IIMouton
Samarin, W. JField Linguistics – A guide to linguistic field workHolt, Rinehart and Winston
Hjelmsev, LouisProlegomena to a Theory of LanguageThe Univ. of Wiscourin Press
Chomsky, NoamCurrent Issues in Linguistic TheoryMouton
Fodor, J.A.; Katz, J. J. (ed.)The Structure of Language. Readings in the philosophy of languagePrentice – Hall, Inc.
Jakobson, RomanSelected Writings. I. Phonological StudiesMouton
Jakobson, RomanSelected Writings II
Jakobson, RomanSelected Writings. III. Poetry of Grammar and Grammar of PoetryMouton
Jakobson, RomanSelected Writings. IV. Slavic Epic StudiesMouton
Jakobson, RomanSelected Writings. VI./1. Early Slavic Paths and CrossroadsMouton
Jakobson, RomanSelected Writings. VI./2. Early Slavic Paths and CrossroadsMouton
Jakobson, RomanSelected Writings. VII. Contr. to Comparative Mythology. Studies in L.&Ph. '62–8Mouton
Jakobson, RomanSelected Writings. VIII. Major Works, 1976–1980Mouton
Harris, Zelig SStructural Linguistics
Bloomfield, LeonardLanguageG. Allen & Unwin Ltd.
Davidson, D.; Harman, G. (ed.)Semantics of natural languageD. Reidel
Bach, E.; Harms, R.T. (ed.)Universals in Linguistic TheoryHolt et al.
Chomsky, NoamCartesian LinguisticsHarper & Row
Mandelbaum, D.G. (ed.)Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and PersonalityUniversity of California Press
Martinet, AndreStudies in Functional SyntaxW. Fink Verlag
Odgen, C. K.; Richards, I. AThe Meaning of MeaningRoutledge
Hymes, D. (ed.)Language in Culture and Society
Herdan, GThe Calculus of Linguistic ObservationsMouton
Lakoff, G.Irregularity in SyntaxHolt et al.
Martinet, AndreA Functional View of LanguageClarendon Press
Allen, J.P.B.; Davies, A.Testing and Experimental MethodsOxford University Press
Givón, T. (ed.)Syntax and Semantics. Vol. 12. Discourse and syntaxAcademic Press
Greenberg, J. H.; et al. (eds.)Universals of Human Language. Vol. 2. PhonologyStanford Univ. Press
Greenberg, J. H.; et al. (eds.)Universals of Human Language. Vol. 3. Word StructureStanford Univ. Press
Greenberg, J. H.; et al. (eds.)Universals of Human Language. Vol. 4. SyntaxStanford Univ. Press
Kay, PWords and the grammar of contextCSLI Publications
Alsina, A.; Bresnan, J.; Sells, P. (eds.)Complex PredicatesCSLI Publication
Pollard, Carl; Sag, Ivan A.Head–Driven Phrase Structure GrammarCSLI, The Univ. of Chicago Press
Link, GAlgebraic Semantics in Language and PhilosophyCSLI Publications
Butt, M.; Geuder, W. (eds.)The projection of argumentsCSLI Publications
Lambrecht, KInformation structure and sentence formCambridge University Press
Rouchota, N.; Jucker, A. H. (eds.)Current issues in relevance theoryBenjamins
de Swart, HenrietteIntroduction to Natural Language SemanticsCSLI Publications
Jucker, A. H.; Ziv, Y. (eds.)Discourse Markers. Descriptions and TheoryBenjamins
Carston, R.; Uchida, S. (eds.)Relevance theory. Applications and implicationsBenjamins
Das Gupta, AThe second linguistic turn. Chomsky and the philosophy of languagePeter Lang
Verschueren, JUnderstanding PragmaticsArnold
van Valin, R. D.; Lapolla, J. RSyntax. Structure, meaning and functionCambridge University Press
Payne, T. E.Describing morphosyntax. A guide for field linguisticsCambridge University Press
Fillmore, Ch. JLectures on DeixisCSLI Publications
Borsley, R. D.Modern phrase structure grammarBlackwell
Campbell, G. L.Concise compendium of the world's languageRoutledge
Harris, R.; Taylor, T. J.Landmarks in linguistic thought I.Routledge
Radford, AndrewSyntactic Theory and the Structure of English – A minimalist approachCambridge University Press
Siptár Péter (szerk.)Modern fonológiai szöveggyűjtemény I.Tankönyvkiadó
Pléh Csaba (szerk.)A megismeréskutatás egy új útja: A párhuzamos feldolgozásTypotex
Pinker, StevenA nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet?Typotex
Gyurgyák JánosSzerkesztők és szerzők kézikönyveOsiris Kiadó
Crystal, DavidA nyelv enciklopédiájaOsiris
Atkinson, R. L. (et al.)PszichológiaOsiris Kiadó
Spencer, A.Morphological TheoryBlackwell
Futó Iván (szerk.)Mesterséges intelligenciaAula Kiadó
Pléh CsabaBevezetés a megismeréstudománybaTypotex
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIX.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIX.Akadémiai Kiadó
Descartes, RenéA filozófia alapelveiOsiris Kiadó
Neumer KatalinNyelv, gondolkodás, relativizmusOsiris Kiadó
Pléh CsabaMegismeréstudomány és mesterséges intelligenciaAkadémiai Kiadó
Szikszainé Nagy IrmaLeíró magyar szövegtanOsiris Kiadó
Robins, R. H.A nyelvészet rövid történeteOsiris
Deme L.; Fábián P.; Tóth E. (szerk.)Magyar helyesírási szótárAkadémiai Kiadó
M. W. Eysenck; M. T. KeaneKognitív pszichológiaNemzeti Tankönyvkiadó
Kenesei, István (ed.)Crossing BoundariesBenjamins
Kálmán L.; Nádasdy Á.Hárompercesek a nyelvrőlOsiris
Kiefer FerencJelentéselméletCorvina
Gósy MáriaPszicholingvisztikaOsiris Kiadó
Aliseda, A.; Glabbeek, R.; Westertahl, D.Computing Natural LanguageCSLI Publication
Bouma, G.; Hinrichs, E.; Kruijff, G.; Oehrle, R.(eds.)Constraints and Resources in Natural Language Syntax and SemanticsCSLI Publications
Balari, S.; Dini, L.Romance in HPSGCSLI Publication
Hoelter, M.Lexical Semantic Information in Head–driven Phrase Structure Grammar and NaturLINCOM Europa
Borsley, R. D.; Przepiórkowski, A.Slavic in Head–driven Phrase Structure GrammarCSLI Publication
Borsley, R. D.Syntactic Theory. A Unified ApproachArnold
Dalrymple, M.; Kaplan, R. M.; Maxwell III, J. T., ZaenenFormal Issues in Lexical – Functional GrammarCSLI Publication
Cohen, AThink Generic! The Meaning and Use of Generic SentencesCSLI Publications
Turner, KThe Semantics/Pragmatics Interface from Different Points of ViewElsevier
Dirven, R.; Verspoor, MCognitive Exploration of Language and LinguisticsBenjamins
Bublitz, W.; Lenk, U.; Ventola, E. (eds.)Coherence in spoken and written discourseBenjamins
Newmeyer, F.JLanguage Form and Language FunctionMIT Press
van Hoek, K.; Kibrik, A. A.; Noordman, LDiscourse Studies in Cognitive LinguisticsBenjamins
Weigand, E. (ed.)Contrastive lexical semanticsBenjamins
Kager, R.Optimality TheoryCambridge University Press
Lasnik, H.Minimalist AnalysisBlackwell
Fromkin, V. A. (ed.)Linguistics. An Introduction to Linguistic TheoryBlackwell
Lappin, SThe Handbook of Contemporary Semantic TheoryBlackwell
Bartens, A.Ideophones and Sound Symbolism in Atlantic CreolesAcademia Scientiarium Fennica
Verkuyl, H. JAspectual Issues: Studies on time and quantity
Kiefer Ferenc (szerk)Strukturális magyar nyelvtan. 3. kötet: MorfológiaAkadémiai Kiadó
Miller, Ph. HStrong generative capacity. The semantics of linguistic formalismCSLI Publications
Reboul, A.; Moescher, JA társalgás cseleiOsiris Kiadó
Kiefer Ferenc (szerk)Strukturális magyar nyelvtan. 3. kötet: MorfológiaAkadémiai Kiadó
Robert D. Levine; Georgia M. Green (szerk)Studies in Contemporary Phrase Structure GrammarCambridge University Press
Alberti Gábor; Kenesei István (eds)Approaches to Hungarian. Vol. 7.JATE Press
Labov, WilliamPrinciples of Linguistic Change. Social factors. Volume 2Blackwell
Kenesei István (szerk)Igei vonzatszerkezet a magyarbanOsiris Kiadó
Trón ViktorFejközpontú frázisstruktúra–nyelvtanTinta Könyvkiadó
Siptár Péter (szerk)Szabálytalan fonológiaTinta Könyvkiadó
Kálmán László (szerk)Magyar leíró nyelvtan. Mondattan 1.Tinta Könyvkiadó
Komlósy AndrásA lexikális–funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmaiTinta Könyvkiadó
Kálmán LászlóKonstrukciós nyelvtanTinta Könyvkiadó
Kálmán LászlóKonstrukciós nyelvtanTinta Könyvkiadó
Csáki ÉvaTörök–Magyar szótárBalassi Kiadó
Papp Ferenc (szerk)A moszkvai szemantikai iskolaCorvina
Beaugrande, R. de; W. DresslerBevezetés a szövegnyelvészetbeCorvina
Cheng L.; R. Sybesma (eds)The First Glot International State–of–the–Article Bookde Gruyter
Zelinsky-Wibbelt, CDiscourse and the continuity of reference. Representing mental categorizationde Gruyter
Fischer, KFrom cognitive semantics to lexical pragmatics. The functional polysemy of discode Gruyter
Marmaridou, S.S.APragmatic meaning and cognitionBenjamins
Andersen, G.; Th. Fretheim (eds)Pragmatic markers and propositional attitudeBenjamins
Tenny, C.; Pustejovsky, J. (ed)Events as grammatical objects. The converging perspectives of lexical semanticsCSLI Publications
Pütz, M.; M. H. Verspoor (eds)Explorations in linguistic relativityBenjamins
Meinunger, A.Syntactic aspects of topic and commentBenjamins
Svenonius, P. (ed)The derivation of VO and OVBenjamins
Webelhuth, G.; J–P Koenig; A. Kathol (ed)Lexical and Constructional Aspects of Linguistic Explanation
Peeters, B. (ed)The lexicon–encyclopedia interfaceElsevier
Bunt, A.; W. Black (eds)Abduction, belief and context in dialogue. Studies in computational pragmatics
Levinson, S. CPresumptive meanings. The theory of generalized conversational implicatureA Bradford Book. MIT
Bejoint, H.Modern Lexicography: An IntroductionOxford University Press
Ravin, Y.; C. Leacock (eds)Polysemy. Theoretical and Computational ApproachesOxford University Press
Garnham, AMental models and the interpretation of anaphoraPsychology Press
Hinrichs, E.; Kathol, A.; Nakazawa, T. (eds.)Complex predicates in nonderivational syntax. Syntax and Semantics 30.Academic Press
Krieger, H.-U.TDL – A type description language for constraint–based grammars
Netter, K.Functional Categories in an HPSG for German
Nuyts, JEpistemic modality, language, and conceptualizationBenjamins
Trabant, JOrigins of LanguageCollegium Budapest Workshop Series No. 2
Cuyckens, H.; Zawada, B. (szerk.)Polysemy in cognitive linguisticsBenjamins
Kenesei István; R. M. Harnish (eds.)Perspectives on Semantics, Pragmatics and Discourse. A Festschrift for Ferenc KieferBenjamins
Kenesei István (szerk.)Argument Structure in HungarianAkadémiai Kiadó
Andor J.; Szűcs T.; Terts I. (szerk.)Színes eszmék nem alszanak... ILingua Franca Csoport
Andor J.; Szűcs T.; Terts I. (szerk.)Színes eszmék nem alszanak... IILingua Franca Csoport
Cser AndrásA történeti nyelvészet alapvonalaiPPKE
Wacha BalázsA szófajtan alapjaiPPKE
Németh T. Enikő (ed.)Cognition in Language Use
Németh T. Enikő (ed.)Pragmatics in 2000
Németh T. Enikő; Károly Bibok (eds.)Pragmatics and the flexibility of word meaningElsevier
Davis, A. RLinking by Types in the Hierarchical LexiconCSLI Publications
Vargha AndrásMatematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkalPólya Kiadó
Bach IvánFormális nyelvekTypotex Kiadó
Andrásfai BélaGráfelméletPolygon
Borgulya IstvánNeurális hálók és fuzzy–rendszerekDialóg Campus Kiadó
Russel, S. J.; Norvig PMesterséges intelligencia. Modern megközelítésbenPanem–Prentice Hall
Kálmán László; Trón Viktor; Varasdi Károly (szerk.)Lexikalista elméletek a nyelvészetbenTinta Könyvkiadó
É. Kiss KatalinThe Syntax of Hungarian.Cambridge University Press
Gósy Mária (szerk.)Beszédkutatás 2002. Kísérleti beszédkutatásMTA Nyelvtudományi Intézete
Farkas Katalin, Kelemen JánosNyelvfilozófia-
Quine, Willard van OrmanA tapasztalattól a tudományig-
Searle, John RElme, nyelv és társadalom-
Tomasello, MichaelGondolkodás és kultúra-
Alberti Gábor; Medve AnnaGeneratív grammatikai gyakorlókönyv I.
Alberti Gábor; Medve AnnaGeneratív grammatikai gyakorlókönyv II.
Pinker, StevenHogyan működik az elme?-
Kocsány PiroskaSzöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus. Nyelvtud. ért. 151
Kertész AndrásNyelvészet és tudományelmélet. Nyelvtud. ért. 150-
Keszler Borbála; Lengyel KláraKis magyar grammatika
Keszler Borbála (szerk.)Magyar grammatika
Fodor IstvánA világ nyelvei
Read, StephenBevezetés a logika filozófiájába-
Sainsbury, R. MParadoxonok-
Berbeco, Steven; Lancz EdinaA Magyar Jelnyelv Szótára
Julesz BélaDialógusok az észlelésről
Portner, Paul; Partee, Barbara HFormal semantics. The essential readingsBlackwell
Fetzer, Anita; Meierkozd, ChristianeRethinking Sequentiality. Linguistics meets conversational interactionAmsterdam
Carston, RobynThoughts and Utterances. The pragmatics of explicit communicationBlackwell
Aunger, RobertDarwinizing Culture: The Status of Memetics as a Science
Minker EmilSzeged egyetemének elődei
Gósy Mária; Menyhárt KrisztinaSzöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához
Beaver, David IPresupposition and Assertion in Dynamic SemanticsCSLI Publications
Adger, DavidCore syntax. A minimalist approachOxford University Press
Parikh, PrashantThe use of languageCSLI Publications
Marten, LutzAt the syntax-pragmatics interfaceOxford University Press
Bod, Rens; Remko Scha; Khalil Shima'anData-oriented parsingCSLI Publications
Baltin, Mark; Chris CollinsThe Handbook of Contemporary Syntactic TheoryBlackwell
Kathol, AndreasLinear SyntaxOxford University Press
Cann, Ronnie; Grover, Claire; Miller, PhilipGrammatical interfaces in HPSGCSLI Publication
Green, Georgia M.; Jerry L. MorganPractical guide to syntactic analysis, 2nd editionCSLI Publication
Kühnlein, Peter; Hannes Rieser; Henk ZeevatPerspectives on dialogue in the new milleniumBenjamins
Bras, Myriam; Laure VieuSemantic and pragmatic issues in discourse and dialogueElsevier
Sells, PeterFormal and empirical issues in optimality theoretic syntaxCSLI Publication
Antony, Louise M.; Norbert HornsteinChomsky and his criticsBlackwell
Christiansen, Morten H.; Simon KirbyLanguage evolutionOxford University Press
Featherston, SamEmpty categories in sentence processingBenjamins
Feugh; Hsi LiuScope and SpecificityBenjamins
Blackwell, Sarah EImplicatures in discourseBenjamins
Di Sciullo, Anna MariaAsymmetry in grammar. Vol. 1.: Syntax and semanticsBenjamins
Di Sciullo, Anna MariaAsymmetry in grammar. Vol. 2.: Morphology, phonology, acquisitionBenjamins
Sinkovics Balázs (szerk)LingDok 5. Nyelvész-doktoranduszok dolgozataiSZTE Nyelvtud. Doktori Iskola
Sinkovics Balázs (szerk)LingDok 5. Nyelvész-doktoranduszok dolgozataiSZTE Nyelvtud. Doktori Iskola
Kálmán László; Trón ViktorBevezetés a nyelvtudománybaTinta Könyvkiadó
Máté JakabA nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéigNemzeti Tankönyvkiadó
Gósy MáriaPszicholingvisztikaCorvina
Iten, CorinneLinguistic Meaning, Truth Conditions and RelevancePalgrave Macmillan
Davies, Alan; Elder, Catherine (eds)The Handbook of Applied LinguisticsBlackwell
Schiffrin, Deborah; Tannen, Deborah; Hamilton, Heidi E. (eds)The Handbook of Discourse AnalysisBlackwell
Prince, Alan; Smolensky, PaulOptimality Theory: Constraint introduction in generative grammarBlackwell
Kiefer Ferenc (szerk)Strukturális magyar nyelvtan. 3. kötet: MorfológiaAkadémiai Kiadó
ten Have, PaulDoing Conversation Analysis: A practical guideSage Publications
Newman, Paul; Ratcliff, Martha (eds)Linguistic FieldworkCambridge University Press
Tomasello, MichaelConstructing a Language: A usage-based theory of language acquisitionHarvard Univ. Press
Lieber, RochelleMorphology and Lexical SemanticsCambridge University Press
Fox, Chris; Lappin, ShalomFoundations of Intensional SemanticsBlackwell
Tallerman, Maggie (ed)Language Origins: Perspectives on evolutionOxford University Press
Traugott, Elizabeth ClossRegularity in Semantic ChangeCambridge University Press
Joseph, Brian D.; Janda, Richard D. (eds)The Handbook of Historical LinguisticsBlackwell
Verkuyl, Henk J.; De Swart, Henriette; Van Hout, Angeliek (eds)Perspectives on AspectSpringer
Cooke, Maeve (ed)On the Pragmatics of Communication. Jürgen HabermasPolity Press
Matthews, P.H.The Concise Oxford Dictionary of LinguisticsOxford University Press
Pulvermüller, FriedermannThe Neuroscience of Language: On brain circuits of words and serial orderCambridge University Press
Heine, Bernd; Kutera, TaniaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press
McCarthy, John, J.A Thematic Guide to Optimality TheoryCambridge University Press
Hopper, Paul J.; Traugott, Elizabeth ClossGrammaticalization. Second EditionCambridge University Press
McGilvray, James (ed)The Cambridge Companion to ChomskyCambridge University Press
Croft, William; Cruse, D. AlanCognitive LinguisticsCambridge University Press
Reimer, Marga; Bezuidenhout, Anne (eds)Descriptions and BeyondClarendon Press
Devitt, Michael; Hanley Richard (eds)The Blackwell Guide to the Philosophy of LanguageBlackwell
Aronoff, Mark; Fudeman, KirstenWhat Is Morphology?Blackwell
Mitkov, Ruslan (ed)The Oxford Handbook of Computational LinguisticsOxford University Press
Giora, RachelOn Our Mind: Salience, context, and figurative languageOxford University Press
Melcuk, Igor; Beck, DavidAspects of the Theory of MorphologyMouton de Gruyter
Jaszczolt, K.MDefault Semantics: Foundations of a computational theory of acts of communicationOxford University Press
Newmeyer, F.J.Possible and Probable Languages: A generative perspective on linguistic typologyOxford University Press
Goldberg, A.EContradictions at Work: The nature of generalization in languageOxford University Press
de Saussure, FerdinandWritings in General LinguisticsOxford University Press
Newson, MarkBasic English Syntax with ExercisesBölcsészkonzorcium ELTE
Laki JánosA tudomány művészete: Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulataGondolat
Terestyéni TamásKommunikációelmélet: A testbeszédtől az internetigAkti-Typotex
Zentai IstvánMeggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatbanMedicina
Szabó Márton; Kiss Balázs; Boda Zsolt (szerk)Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzusNemzeti Tankönyvkiadó-Universitas
B. Erdős MártaA nyelvben élő kapcsolatTypotex Kiadó
Kárpáti EszterA szöveg fogalmaTypotex
Bódi ZoltánA világháló nyelveGondolat
Krékits JózsefFelszólító performatív beszédaktusok: A "beavatkozás" igéiAkadémiai Kiadó
Fóris Ágota; Pálfy Miklós (szerk)A lexigráfia MagyarországonTinta Könyvkiadó
Kiefer FerencAspektus és akcióminőségBudapest
Szirmai MónikaBevezetés a korpusznyelvészetbeTinta Könyvkiadó
-Magyar értelmező kéziszótárAkadémiai Kiadó
Papadimitriou, Christos H.Számítási bonyolultságNovadat Bt.
Alberti GáborMatematika a természetes nyelvek leírásában I-II.Tinta Könyvkiadó
Sági GáborWebes adatbázis-kezelés MySQL és PHP használatávalBBS-INFO
-Általános Nyelvészet Tanulmányok XXI.Akadémiai Kiadó
Szokolszky ÁgnesKutatómunka a pszichológiábanOsiris Kiadó
-Általános Nyelvészet Tanulmányok XXI.Akadémiai Kiadó
Woofitt, RobinConversation Analysis and Discourse AnalysisSage Publications
Blackburn, Patrick; Bos, JohanRepresentation and Inference for Natural Language: A first course in computational semanticsCSLI Publications
Blackburn, Patrick; Bos, Johan; Striegnitz, KristinaLearn Prolog Now!College Publication
Coward, WayneExperimental Syntax: Applying objective methods to sentence judgmentsSage Publications
Cinque, GuglielmoRestructuring and Functional HeadsOxford University Press
Carlson, Gregory N.; Pelletier, Francis Jeffrey (eds)Reference and Quantification: The Partee effectCSLI Publication
Jacquette, Dale (ed)A Companion to Philosophical LogicBlackwell
Grimshaw, JaneWords and StructureCSLI Publication
Widdows, DominicGeometry and MeaningCSLI Publications
McEnery, Tony; Wilson, AndrewCorpus Linguistics. 2nd EditionEdinburgh Univ. Press
Egg, MarkusFlexible Semantics for Reinterpretation PhenomenaCSLI Publications
van Lambalgen, Michiel; Hamm, FritzThe Proper Treatment of EventsBlackwell
von Heusinger, Klaus; Turner, Ken (eds)Where Semantics Meets PragmaticsElsevier
Kracht, MarcusThe Mathematics of LanguageMouton de Gruyter
Penke, Martina; Rosenbach, Anette (eds)What Counts as Evidence in LinguisticsBenjamins
Geis, Michael LSpeech Acts and Conversational Interaction: Toward a theory of conversational competenceCambridge University Press
de Lacy, Paul (ed)The Cambridge Handbook of PhonologyCambridge University Press
Fine, KitSemantic RelationismBlackwell
Egg, MarkusFlexible Semantics for Reinterpretation PhenomenaCSLI Publications
Birner, Betty J.; Ward, Gregory (eds)Drawing the Boundaries of MeaningBenjamins
Hedberg, Nancy; Zacharski, Ron (eds)The Grammar–Pragmatics Interface: Essays in honour of Jeanette K. GundelBenjamins
Schwarz-Friesel, Monika; Consten, Manfred; Knees, Mareile (eds)Anaphors in Text: Cognitive, formal and applied approaches to anaphoric referenceBenjamins
Carr, Philip; Durand, Jacques; Ewen, Colin J. (eds)Headhood, Elements, Specification and contrastivityBenjamins
Horn, Laurence R.; Ward, Gregory (eds)The Handbook of PragmaticsBlackwell
den Dikken, MarcelRelators and linkers: The syntax of predication, predicate inversion, and copulasThe MIT Press
Frápolli, María J. (ed)Saying, Meaning and Referring: Essays on François Recanatis Philosophy of LanguagePalgrave Macmillan
Sauerland, Uli; Stateva, Penka (eds)Presupposition and Implicature in Compositional SemanticsPalgrave Macmillan
Burton-Roberts, NoelPragmaticsPalgrave Macmillan
Teubert, Wolfgang; Cermaková, AnnaCorpus Linguistics: A short introductionContinuum
Hale, MarkHistorical Linguistics: Theory and methodBlackwell
Bargiela-Chiappini, Francesca; Nickerson, Catherine; Planken, BrigitteBusiness DiscoursePalgrave Macmillan
Hinterhölz, RolandScrambling, Remnant Movement, and Restructuring in West GermanyOxford University Press
Blackburn, Patrick; Bos, JohanRepresentation and Inference for Natural Language: A first course in computational semanticsCSLI Publications
Carlson, Gregory N.; Pelletier, Francis Jeffrey (eds)Reference and Quantification: The Partee effectCSLI Publication
Houda, Maya; O'Neil, WayneThinking Linguistically: A scientific approach to languageBlackwell
Grimshaw, JaneWords and StructureCSLI Publication
Lerner, Gene H. (ed)Conversation Analysis: Studies from the first generationBenjamins
Landman, FredIndefinites and the Type of SetsBlackwell
Taleghani-Nikazm, CarmenRequest Sequences: The intersection of grammar, interaction and social contextBenjamins
Molnár Valéria; Winkler Zsuzsanna (szerk)The Architecture of FocusMouton de Gruyter
Fitzmaurice, Susan; Taavitsainen, IrmaMethods in Historical PragmaticsMouton de Gruyter
Kecskés István; Horn, Laurence RExplorations in Pragmatics: Linguistic, cognitive and intercultural aspectsMouton de Gruyter
Scheer, TobiasA Lateral Theory of PhonologyMouton de Gruyter
Gibbs, Raymond W.; Colston, Herbert L. (eds)Irony in Language and ThoughtLawrence Erlbaum
van der Hulst, Harry; Ritter, Nancy A.The SyllableMouton de Gruyter
Alberti Gábor; Fóris Á. (szerk)A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyeiNemzeti Tankönyvkiadó
Levine, R.D.; Hukari, T.E.The Unity of Unbounded Dependency ConstructionsCSLI Publication
Kiefer FerencJelentéselméletCorvina
Winter, YoadFlexibility Principles in Boolean SemanticsThe MIT Press
Matthews, P.H.Syntactic Relations: A critical surveyCambridge University Press
Ploch, S.Living on the Edge: 28 paper in honour of Jonathan KageMouton de Gruyter
Siptár Péter; Törkenczy, M.The Phonology of HungarianOxford University Press
Tsohatzidis, S.L. (ed)John Searle's Philosophy of Language (?)-
Blutner, R.; De Hoop, Helen; Hendriks, POptimal CommunicationCSLI Publications
Landman, FredEvents and PluralityKluwer Academic Publisher
den Dikken, MarcelParticles: On the syntax of verb-particle, triadic and causative constructionsOxford University Press
Ball, M.J.; Perkins, M.R.; Müller, N.; Howard, S. (eds)The Handbook of Clinical LinguisticsBlackwell
Sinkovics Balázs (szerk)LingDok 7. Nyelvész-doktoranduszok dolgozataiSZTE Nyelvtud. Doktori Iskola
Pléh Csaba; Síklaki I.; Terestyéni TNyelv - kommunikáció - cselekvésOsiris Kiadó
Síklaki I. (szerk)Szóbeli befolyásolás ITypotex
Kassai Ilona (szerk)A mondat információs szerkezeteL'Harmattan
Gervain J.; Pléh Cs. (szerk)A láthatatlan nyelvGondolat
Cawsey, A.Mesterséges intelligencia: AlapismeretekPanem
Andor J.; Benkes Zs.; Bókay ASzöveg az egész világTinta Könyvkiadó
Bánréti ZoltánA mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarbanTinta Könyvkiadó
Ladányi MáriaProduktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetekTinta Könyvkiadó
Kálmán László (szerk)KB 120 - A titkos kötetTinta-MTA Nyelvtud. Int
Síklaki I. (szerk)Szóbeli befolyásolás ITypotex
Síklaki I. (szerk)Szóbeli befolyásolás IITypotex
Fodor IstvánA bantu nyelvekL'Harmattan
-Általános Nyelvészet Tanulmányok XXII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészet Tanulmányok XXII.Akadémiai Kiadó
Gyuris Beáta; Varasdi Károly; Maleczki MártaFormális szemantikaJATEPress
Gyuris Beáta; Varasdi Károly; Maleczki MártaFormális szemantikaJATEPress
Gyuris Beáta; Varasdi Károly; Maleczki MártaFormális szemantikaJATEPress
Gyuris Beáta; Varasdi Károly; Maleczki MártaFormális szemantikaJATEPress
Gyuris Beáta; Varasdi Károly; Maleczki MártaFormális szemantikaJATEPress
Gyuris Beáta; Varasdi Károly; Maleczki MártaFormális szemantikaJATEPress
Tikk Domonkos (szerk)SzövegbányászatTypotex
Bousfield, D; Locher, M.AImpoliteness in Language: Studies on its interplay with power in theory and practice
Kecskés, István; Mey, J. (eds)Intention, Common Ground and the Egocentric Speaker-HearerMouton de Gruyter
Romero-Trillo, Jesús (ed)Pragmatics and Corpus LinguisticsMouton de Gruyter
Cinque, Guglielmo; Kayne, R.S. (eds)The Oxford Handbook of Comparative SyntaxOxford University Press
Collins, B.; Mees, I.M.Practical Phonetics and PhonologyRoutledge
Beaver, D.; Clark, B.ZSense and Sensitivity: How focus determines meaningWiley-Blackwell
Carnie, AndrewConstituent StructureOxford University Press
É. Kiss, K.; von Riemsdijk, H. (eds)Verb Clusters: A study of Hungarian, German and DutchBenjamins
Aronoff, Mark; Fudeman, KirstenWhat Is Morphology?Blackwell
Barker-Plummer, D.; Barwise, J.; Etchemendy, JTarski's WorldCSLI Publications
Gussenhoven, G.; Jacobs, H.Understanding PhonologyHodder Education
Haspelmath, M.Understanding MorphologyHodder Education
Bhat, D.N.SPronounsOxford University Press
Hengeveld, K.; Mackenzie, L.JFunctional Discourse GrammarOxford University Press
Boeckx, C.Bare SyntaxOxford University Press
Weatherall, A.; Watson, B.M.; Gallois, C. (eds)Language, Discourse and Social PsychologyPalgrave Macmillan
Oller, D.K.; Griebel, U. (eds)Evolution of Communication FlexibilityThe MIT Press
Moro, A.The Boundaries of BabelThe MIT Press
Iwata, SLocative AlternationBenjamins
Besnard, Ph.; Hunter, AElements of ArgumentationThe MIT Press
Galavotti, M.I., Scazzieri, R.; Suppes, P. (eds)Reasoning, Rationality, and ProbabilityCSLI Publications
Shieber, M.S. (ed)The Turing Test: Verbal behavior as the hallmark of intelligenceThe MIT Press
Geeraerts, D.; Cuyckens, H. (eds)The Oxford Handbook of Cognitive LinguisticsOxford University Press
van Sterkenburg, P. (ed)Unity and Diversity of LanguagesBenjamins
Benz, A.; Kühlein, PConstraints in DiscourseBenjamins
Östman, Jan-Ola, Fried, MConstruction Grammars: Cognitive grounding and theoretical extensionsBenjamins
Payne, T.E.; Weber, D.J. (eds)Perspectives on Grammar WritingBenjamins
Tomasello, MichaelOrigins of Human CommunicationThe MIT Press
Rothstein, STheoretical and Crosslinguistic Approaches to Semantics of AspectBenjamins
Fóris ÁgotaKutatásról nyelvészeknek: Bevezetés a tudományos kutatás módszertanábaNemzeti Tankönyvkiadó
Fóris ÁgotaKutatásról nyelvészeknek: Bevezetés a tudományos kutatás módszertanábaNemzeti Tankönyvkiadó
Fóris ÁgotaKutatásról nyelvészeknek: Bevezetés a tudományos kutatás módszertanábaNemzeti Tankönyvkiadó
Comorovski, Ileana; von Heusinger, KlausExistence: Semantics and syntaxSpringer
Muysken, PeterFunctional CategoriesCambridge University Press
Hurford, James R.; Heasley, Brenden; Smith, Michael JSemantics: A coursebookCambridge University Press
É. Kiss Katalin (ed)Event Structure and the Left Periphery: Studies on HungarianSpringer
te Molder, Hedwig; Potter, Jonathan (eds)Conversation and CognitionCambridge University Press
Schegloff, E.ASequence Organization in InteractionCambridge University Press
Gussmann, EdmundPhonology: Analysis and theoryCambridge University Press
Ewen, J. Colin; van der Hulst, HarryThe Phonological Structure of Words: An introductionCambridge University Press
van Dijk, Teun ADiscourse and Context: A sociolinguistic approachCambridge University Press
Pusch, Claus D.; Wesch, Andreas (hrsg)Verbalperiphrasen in den (ibero-)romanischen SprachenHelmut Burke Verlag
Ingram, John C. LNeurolinguistics: An introduction to spoken language processing and its disordersCambridge University Press
Ariel, MiraPragmatics and GrammarCambridge University Press
Bibok Károly (szerk)A morfológiától a pragmatikáig: Tanulmányok Pete István 80. születésnapjára
Repp, SophieNegation in GappingOxford University Press
Gósy Mária (szerk)Beszédkutatás 2004. "Nyelvbotlás"-korpusz, tanulmányokMTA Nyelvtudományi Intézete
Gósy Mária (szerk)Beszédkutatás 2004. "Nyelvbotlás"-korpusz, tanulmányokMTA Nyelvtudományi Intézete
Gósy Mária (szerk)Beszédkutatás 2008. Sokszínű beszédtudományMTA Nyelvtudományi Intézete
Gósy Mária (szerk)Beszédkutatás 2008. Sokszínű beszédtudományMTA Nyelvtudományi Intézete
Grohmann, K.KInterPhases: Phase-theoretic investigations of linguistic interfacesOxford University Press
Barwise, Jon; Seligman, JInformation Flow: The logic of distributed systemsCambridge University Press
Nemesi Attila LászlóAz alakzatok kérdése a pragmatikábanLoisir
Nemesi Attila LászlóAz alakzatok kérdése a pragmatikábanLoisir
Searle, John RBeszédaktusok. Nyelvfilozófiai tanulmányAlkalmazott Kommunikációtudományi intézet - Gondolat
Kiefer Ferenc (szerk)Strukturális magyar nyelvtan. 4 kötet: A szótár szerkezeteAkadémiai Kiadó
Kiefer Ferenc (szerk)Strukturális magyar nyelvtan. 4 kötet: A szótár szerkezeteAkadémiai Kiadó
Casati, Roberto; Varzi, Achille C.Parts and Places: The structures of spatial representationThe MIT Press
Lengyel ZsoltTanulmányok a mentális lexikonrólTinta Könyvkiadó
Kálmán László (ed)Papers from the Mókus ConferenceTinta Könyvkiadó
Keszler Borlála; Tátrai Szilárd (szerk)Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusbanTinta Könyvkiadó
Daczi Margit; T. Litovkina Anna; Barta Péter (szerk)Ezerarcú humor: Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásaiTinta Könyvkiadó
Orsós Anna; Kálmán LászlóBeás nyelvtanTinta-MTA Nyelvtud. Int.
Szathmári István (szerk)Alakzatlexikon: A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyveTinta Könyvkiadó
Molnár Valéria; Winkler Zsuzsanna (szerk)The Architecture of FocusMouton de Gruyter
Nemesi Attila LászlóAz alakzatok kérdése a pragmatikábanLoisir
Kiefer Ferenc (szerk)Strukturális magyar nyelvtan. 4 kötet: A szótár szerkezeteAkadémiai Kiadó
Searle, John RBeszédaktusok. Nyelvfilozófiai tanulmányAlkalmazott Kommunikációtudományi intézet - Gondolat
Sinkovics Balázs (szerk)LingDok 8. Nyelvész-doktoranduszok dolgozataiSZTE Nyelvtud. Doktori Iskola
Sinkovics Balázs (szerk)LingDok 8. Nyelvész-doktoranduszok dolgozataiSZTE Nyelvtud. Doktori Iskola
Sinkovics Balázs (szerk)LingDok 8. Nyelvész-doktoranduszok dolgozataiSZTE Nyelvtud. Doktori Iskola
Gósy Mária (szerk)Beszédkutatás 2009. Helyzetkép a beszédtudományrólMTA Nyelvtudományi Intézete
Sidnell, JackConversation AnalysisWiley-Blackwell
D'hondt, Sigurd; Östman, Jan-Ola; Verschueren, Jef (eds)The Pragmatics of InteractionBenjamins
Ladányi Mária; Gerstner Károly; P. Lakatos Ilona (szerk)G. Varga Györgyi válogatott nyelvészeti írásaiBarrus
Kontra Miklós; Borbély AnnaA Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSzI-2) egydimenziós tesztadataiMTA Nyelvtudományi Intézete
Alberti GáborReALIS - Interpretálók a világban, világok az interpretálóbanAkadémiai Kiadó
Alberti GáborReALIS - Interpretálók a világban, világok az interpretálóbanAkadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII.Akadémiai Kiadó
Grice, H.PTanulmányok a szavak életérőlGondolat
Grice, H.PTanulmányok a szavak életérőlGondolat
Brassai SámuelA magyar mondatTinta Könyvkiadó
Németh Géza; Olaszy Gábor (szerk)A magyar beszédAkadémiai Kiadó
Newen, A.; Bartels, A.; Jung, E.-AKnowledge and RepresentationCSLI Publications
Szabolcsi AnnaQuantificationCambridge University Press
Bosch, P.; van der Sandt, RFocus: Linguistic, cognitive, and computational perspectivesCambridge University Press
van Eijck, J.; Unger, ChComputational Semantics with Functional ProgrammingCambridge University Press
Rooryck, J.; Wyngaerd, G.V.Dissolving Binding TheoryOxford University Press
Di Sciullo, A.M.; Boeckx, C.The Biolinguistics EnterpriseOxford University Press
Cabredo Hofherr, Patricia; Laca, BrendaLayers of AspectCSLI Publication
Kracht, MarcusInterpreted Languages and CompositionalitySpringer
Korta, K.; Perry, JCritical Pragmatics: An inquiry into reference and communicationCambridge University Press
Francez, Nissim; Wintner, ShulyUnification GrammarsCambridge University Press
Morrill, G.VCategorial Grammar: Logical syntax, semantics, and processingOxford University Press
Ariel, MiraDefining PragmaticsCambridge University Press
Sbisa, Marina; Östman, Jan-Ola; Verschueren, JefPhilosophical Perspectives for PragmaticsBenjamins
Piller, JIntercultural Communication: A critical introductionEdinburgh Univ. Press
Malchukov, A.; Spencer, A.The Oxford Handbook of CaseOxford University Press
Jaszczolt, K.M., Allon, K. (eds)Salience and Defaults in Utterance ProcessingMouton de Gruyter
Evans, V.; Chilton, PLanguage, Cognition and SpaceEquinox
Tolcsvay Nagy Gábor; Tátrai Szilárd (szerk.)Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására
Baayen, R. H.Analyzing Linguistic DataCUP
É. Kiss, KatalinThe Syntax of HungarianCUP
Barker-Plummer, D.; Barwise, J.; Etchemendy, JLanguage, Proof and Logic. 2nd editionCSLI
Hinrichs, E.; Nerbone, J. (eds.)Theory and Evidence in SemanticsCSLI Publications
-The Handbook of Conversation AnalysisWiley-Blackwell
Vogeleer, SvetlanaBare Plurals, Indefinites, and Weak–Strong DistinctionBenjamins
É. Kiss Katalin; Hegedűs Attila (szerk.)Nyelvelmélet és dialektológia 2.PPKE BTK
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.Akadémiai Kiadó
-Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.Akadémiai Kiadó
Imre SamuA felsőőri nyelvjárás. Nyelvtud. ért. 72.
Recanati, FrançoisMental FilesOxford University Press
Boeckx, CedricAspects of the Syntax of AgreementRoutledge
van Benthem, JohanLogical Dynamics of Information and InteractionCambridge University Press
L. David RitchieMetaphorCambridge University Press
Pascual Cantos GomezStatistical Methods in Language and Linguistic ResearchEquinox Publishing Ltd
Anthony TraillA !Xóõ DictionaryRüdiger Köppe
Alda Mari, Claire Beyssade, Fabio Del PreteGenericityOxford University Press
Huang, YanThe Oxford Dictionary of PragmaticsOxford University Press
Joseph LaPorteRigid Designation and Theoretical IdentitiesOxford University Press
Roger LassEnglish Phonology and Phonological Theory: Synchronic and Diachronic StudiesCambridge University Press
Beth Levin, Malka Rappaport HovavArgument RealizationCambridge University Press
Kook-Hee Gil, Stephen Harlow, George TsoulasStrategies of QuantificationOxford University Press
Kook-Hee Gil, Stephen Harlow, George TsoulasStrategies of QuantificationOxford University Press
Charles F. MeyerApposition in Contemporary EnglishCambridge University Press
Barbara Dancygier, Eve Sweetser Viewpoint in Language: A Multimodal PerspectiveCambridge University Press
José A. CamachoNull SubjectsCambridge University Press
Mikhail KissineFrom Utterances to Speech ActsCambridge University Press
Irina NikolaevaFiniteness - Theoretical and Empirical FoundationsOxford University Press
Gillian Russell, Delia Graff FaraRoutledge Companion to Philosophy of LanguageRoutledge
Makoto Hayashi, Geoffrey Raymond, Jack Sidnell Conversational Repair and Human UnderstandingCambridge University Press
Dell, Francois; Elmedlaoui, MohamedSyllables In Tashlhiyt Berber And In Moroccan ArabicSpringer
Alexander Clark, Chris Fox, Shalom LappinThe Handbook of Computational Linguistics and Natural Language ProcessingWiley-Blackwell
Cedric Boeckx - Kleanthes K. Grohmann The Cambridge Handbook of BiolinguisticsCambridge University Press
Diane MassamCount and Mass Across LanguagesOxford University Press
Robert I. BinnickThe Oxford Handbook of Tense and AspectOxford University Press
Heiko NarrogModality, Subjectivity, and Semantic Change - A Cross-Linguistic PerspectiveOxford University Press
Kerstin Schwabe; Susanne Winkler The Interfaces. Deriving and interpreting omitted structuresJohn Benjamins