XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS
NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS

Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben

időpontja: 2019. április 15-16. (hétfő-kedd)

helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1146 Budapest, Dózsa György út 2527.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) 2019. április 1516-án a KRE BTK-n (1146 Budapest, Dózsa György út 2527.) rendezi meg a XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST.

A kongresszus központi témája: NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS – Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben

A kongresszus honlapja: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html

Programbizottság: Fóris Ágota (elnök), Bódi Zoltán, Boros Gábor, Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Hidasi Judit, Károly Krisztina, Klaudy Kinga, Kontra Miklós, Markó Alexandra, Nádor Orsolya, Pődör Dóra, Prószéky Gábor, Sárdi Csilla, Tóth Szergej

Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea (elnök), Sólyom Réka (titkár), Apatóczky Ákos Bertalan, N. Császi Ildikó, Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Dróth Júlia, Farkas Tamás, Fata Ildikó, Furkó Péter, Heltai János Imre, Heltainé Nagy Erzsébet, Nádor Orsolya, M. Pintér Tibor, Slíz Mariann, Szilágyi-Kósa Anikó, Tamás Dóra, H. Varga Márta

TUDOMÁNYOS PROGRAM

(ELŐADÁSOK, ABSZTRAKTOK)

A kongresszus célja az alkalmazott nyelvészet területén elért legújabb kutatási eredmények megvitatása a „nyelv, kultúra, identitás" témaköréhez kapcsolódva. Az alkalmazott nyelvészet minden területéről várjuk a kongresszuson részt venni kívánók jelentkezését, a kongresszus témájához kapcsolódó előadásokkal.

A kongresszus tervezett szekciói: fordítástudomány; interkulturális kommunikáció; kisebbségi nyelvek, nyelvi kisebbségek; kommunikáció; kontrasztív nyelvészet; lexikológia és lexikográfia; a magyar mint anyanyelv; a magyar mint idegen nyelv; alkalmazott névtan; nyelvpedagógia, idegen nyelvek oktatása; nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok; pragmatika; szaknyelvek, szakmai kommunikáció; számítógépes nyelvészet és nyelvtechnológia; szemiotika; szociolingvisztika; szövegtan, diskurzuselemzés; terminológia és terminográfia stb.

A kongresszuson plenáris meghívott előadások hangzanak el a magyar nyelvvel kapcsolatos alkalmazott nyelvészeti kutatási eredményekről, továbbá az elmúlt két évben Brassai Sámuel-díjjal kitüntetetteket hallgathatják meg a résztvevők.

Plenáris előadók: Honti László és Tolcsvai Nagy Gábor

Brassai előadások: Medgyes Péter és Sárdi Csilla

További részletek és jelentkezés a konferencia honlapján: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html