Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

LingDok 19 - Nyelvészdoktoranduszok 19. Országos Konferenciája

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája szeretettel meghívja Önt a

Nyelvészdoktoranduszok 19. Országos Konferenciájára
2015. november 12 – 13.

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Konferenciaterem
(6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

Program

2015. november 12., csütörtök

1050 – 1100 Megnyitó
1100 – 1125 Andrási Krisztina (SZTE): Az utóidejű határozói igenevekről
1125 – 1150 Turi Gergő (PPKE): Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében
1150 – 1215 Keresztes Júlia (PPKE): Pied-piping és a [fókusz]-jegy: Egy empirikus kutatás eredményei
1215 – 1240 Szűcs Péter (DE): Balra kihelyezések a magyarban
1240 – 1445 Ebédszünet
1445 – 1510 Varga Mónika (ELTE): „Amint jut eszében a tanúnak” – Nézőpont és szövegformálódás boszorkányperekben
1510 – 1535 Kresztyankó Annamária (ELTE): A jognyelv pragmatikája és a cigány identitáskonstrukciók a cigánygyilkosságok perreprezentációjában
1535 – 1600 Szabó Gergely (ELTE): Obszcenitásokra vonatkozó metadiskurzusok kognitív stilisztikai értelmezése
1600 – 1625 Evellei Kata (ELTE): Az el igekötő jelentésrendszere
1625 – 1645 Szünet
1645 – 1710 Arató Mátyás (ELTE): Szintetikus és analitikus morfológiai tendenciák a beás variánsokban
1710 – 1735 Horváth Krisztina (ELTE): A ragátszövődés a kötőszók tükrében
1735 – 1800 Lévai Ákos (SZTE): A bandák (gang) jelentősége az analógiában: a híd- és az ír-csoport
1800 –       Fakultatív közösségi program (vacsora, beszélgetés)

2015. november 13., péntek

930 – 955 Bozsó Réka Helga (SZTE): A Saint Lucia szigetén beszélt francia alapú kreol nyelv hangtana
955 – 1020 Huszthy Bálint (PPKE): Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv
1020 – 1045 Jánosy Márton (ELTE): Van-e magánhangzótörés a mai angolban?
1045 – 1110 Papp Miklós (ELTE): Adalékok az ún. iurk-szabály relatív kronológiájához
1110 – 1130 Szünet
1130 – 1155 Bakó Barbara (DE): Idiómák a szenvedő szerkezetben: egy nyelvközi vizsgálat eredményei
1155 – 1220 Harmati-Pap Veronika (PPKE): Az időbeliség kifejezése a gyermeknyelvben
1220 – 1245 Balázs Andrea (BME): A preverbális fókuszos mondatok értelmezése és a nem-nyelvi kognitív képességek fejlettségének kapcsolata
1245 – 1310 Fodor Andrea (ELTE): A klitikumok szórendi előfordulásának vizsgálata a középkori szárdban

Friss információk és az előadások összefoglalói a konferencia honlapján érhetőek el:

http://nydi.szte.hu/LingDok.html

https://www.facebook.com/events/1644147845825510/

Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!