Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Új könyv: Használat és hatás

A Loisir Kiadó gondozásában megjelent a

Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban

című kötet. A tanulmánykötet szerkesztői Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő és Vecsey Zoltán.

Használat és hatás - borítóA Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 100 éves fennállása alkalmából 2014. október 8-9. között ünnepi konferenciasorozatot rendezett. Ezen konferenciasorozat keretében szerveződött a Használat és hatás című workshop, amelynek célja a hazai pragmatikai kutatások legfrissebb eredményeinek bemutatása és megvitatása volt. A Loisir Könyvkiadó Pragmatika sorozatának negyedik kötetében olvasható lektorált tanulmányok a Használat és hatás című workshopon elhangzott előadások szerkesztett változataiból nyújtanak válogatást. A közreadott írások a kortárs pragmatikai kutatások új, korszerű elméleti kezdeményezéseiről és módszertani innovációiról számolnak be interdiszciplináris területeket is érintve, bemutatva a magyarországi pragmatikai kutatások sokszínűségét. A kötet tanulmányai új eredményeikkel a pragmatika egy-egy területének továbbfejlődéséhez járulnak hozzá, ezért mind a kutatás, mind az egyetemi oktatás számára hasznos, sőt megkerülhetetlen adalékokkal szolgálnak.

Bódog Alexa (1980) nyelvész, a Szegedi Tudományegyetemen szerzett általános nyelvészet szakon diplomát, majd 2012-ben védte meg doktori disszertációját a Debreceni Egyetemen, Az intenciónalitás kérdése a kommunikatív nyelvhasználat pragmatikájában címmel. Kutatási területe: az intencionalitás szerepe a nyelvhasználatban. Ezen a témán belül filozófiai és a klinikai pragmatikát érintő elméleti alapproblémák, valamint kutatásmódszertani témákkal foglalkozik.

Csatár Péter (1968) a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének egyetemi docense. Doktori disszertációját a kognitív nyelvészet tudományelméleti kérdéseiről, habilitációs értekezését pedig a kognitív metaforakutatás módszertani problémáiról írta. Tudományos érdeklődésének középpontjában a figuratív nyelv-használat kognitív és kísérletes leírása mellett a névmások nyelvhasználati kérdései állnak.

Németh T. Enikő (1964) nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszékén dolgozik, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont vezetője. Oktatói, kutatói és tudományszervezői munkájának fontos célja a pragmatika diszciplínájának hazai megismertetése és a hazai kutatási eredményeknek a nemzetközi pragmatikai kutatásokba való integrálása.

Vecsey Zoltán (1965) magyar, filozófia és német szakon végezte tanulmányait. Nyelv és reflexió című doktori értekezését 2000-ben védte meg a Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport munkatársa. Fő kutatási területe az indexikus kifejezések és a tulajdonnevek szemantikai elmélete.

Tartalom

 • Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban
  Csatár Péter – Németh T. Enikő – Vecsey Zoltán
 • A kulcsszavak koherenciateremtő szerepéről az írott média nyelvezetében
  Andor József
 • Megszólalás és megszólítás – az interszubjektivitás mintázatai lírai diskurzusokban
  Simon Gábor
 • Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata
  Csatár Péter – Tóth Enikő
 • Gondolatkísérletek és valódi kísérletek a pragmatikában: két esettanulmány
  Kertész András – Rákosi Csilla
 • Melyik pragmatikaelméletnek van a legjobb „humorérzéke"?
  Nemesi Attila László
 • Az ironikus hozzáállás: út a szemétkosártól Jane Austen felé
  Komlósi Boglárka
 • Az interkulturális pragmatika szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásában
  Árvay Anett
 • Név- és tárgymutató