Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Bibok Károly: Az eszköz–alany váltakozás lexikai pragmatikai keretben (Jelentés és Nyelvhasználat 4, 2017)

Jelentés és NyelvhasználatJelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Bibok Károly

Az eszköz–alany váltakozás lexikai pragmatikai keretben

című tanulmányát.

Az eszköz–alany alternáció olyan, több nyelvben is megfigyelhető jelenség, amikor az ige eszköz thematikus szerepű szemantikai argumentuma szintaktikailag nemcsak határozóként fejeződhet ki, hanem alanyként is – az ágensi alany helyébe lépve. A jelen tanulmány a váltakozás olyan lexikai pragmatikai magyarázatát vázolja magyar példákat használva, amely a következő előnyös tulajdonságokkal jellemezhető. Először, az okozás különböző fogalmainak megkülönböztetésével és köztük egy pragmatikai orientáltságú gyengébb okozás (Koenig et al. 2008: 214) bevezetésével biztosabb alapon határozhatjuk meg, melyik ige vesz részt az adott alternációban és melyik nem. Másodszor, a szintaktikai alternációk nem pusztán lexikai jelenségek (szemben a lexikai megközelítéssel), nem is csupán konstrukcionálisak (szemben a konstrukciós megközelítéssel), hanem legmegfelelőbben a lexikai-konstrukciós keretben (Bibok 2008) értelmezhetők. Ez a keret természetes módon illeszkedik a lexikai pragmatikába (Bibok 2010).

Kulcsszavak: szintaktikai alternáció; alulspecifikált jelentésreprezentáció; világtudás; lexikai-konstrukciós elemzés; lexikai pragmatika

Bibok Károly a Szegedi Tudományegyetem Orosz Filológiai Tanszékének egyetemi docense. Több kötet (Pragmatics and the Flexibility of Word Meaning. Elsevier, 2001; Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Akadémiai Kiadó, 2003; The Role of Data at the Semantics–Pragmatics Interface. De Gruyter Mouton, 2010) és a hazai pragmatikai kutatásokról készült két tematikus folyóiratszám (Acta Linguistica Hungarica 2004/3–4, 2005/1) társszerkesztője (Németh T. Enikővel). Érdeklődési körébe a lexikai pragmatika és a szintaktikai alternációk kérdései, valamint a ruszisztika és az elméleti nyelvészet kapcsolatának összefüggései tartoznak.

A tanulmány elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/jeny/JENY-2017-BibokK