Program

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Baranyiné Kóczy Judit 
Közösségi vagy személyes? Perspektivizáció a magyar népdalban

10:25–10:50 Gyuris Beáta
Két magyar kérdő konstrukció interpretációjához

10:50–11:15 Bagi Anita 
Metafora – másképp

11:15–11:25 szünet

11:25–11:50 Alberti Gábor – Farkas Judit
Az elidegeníthető birtoklást kifejező -j- képző esete a -(Vt)t főnévképzővel

11:50–12:15 Paolo Driussi 
A határozottság a magyar nyelvben

12:15–12:40 Sipőcz Katalin 
A ditranzitív igék szintaxisa szemantikai megközelítésből

12:40–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Szili Katalin
A performatívumok aspektuális jellemzőinek kérdéséhez

14:25–14:50 Csontos Nóra
Az idézés mint újrakonstruálás

14:50–15:15 Varga Anna 
Érvelési hibák tudományos és nem tudományos nyelvészeti írásokban

15:15–15:25 szünet

15:25–15:50 Hoffmann Ildikó
A tudatelmélet korlátozódása Alzheimer-kórban

15:50–16:15 Rákosi György – Tóth Enikő 
A Névmásértelmezési Probléma a magyar gyereknyelvben

16:15–16:40 Tóth Enikő – Csatár Péter 
A fókusz szerepe kontrasztáló kontextusokban

16:40–16:50 szünet

16:50–17:15 Bándli Judit
Direktség és indirektség a köztesnyelvben

17:15–17:40 Maróti Orsolya
A magyarázkodás mint visszautasítási stratégia

17:40–18:05 Schirm Anita 
A diskurzusjelölők mint humorkonstruáló eszközök a stand-up comedyben