Csatár Péter

egyetemi adjunktus, PhD
Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék

Kutatási terület
A metafora és a figuratív nyelvhasználat pragmatikája; a metaforikus kifejezések szerepe a diskurzus koherenciájának megteremtésében; a fordítás és tolmácsolás pragmatikai kérdései.

Honlap
http://gi.unideb.hu/rolunk/tanszekek/nemet-nyelveszeti-tanszek/

E-mail
csatar.peter@arts.unideb.hu