DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely

Honlap

http://linguistics.elte.hu/research/FNYM/index.html

Kutatócsoport-vezető

 • Tolcsvai Nagy Gábor

A kutatócsoport tagjai

 • Csontos Nóra
  egyetemi adjunktus, PhD
  Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
  DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely
 • Domonkosi Ágnes
  főiskolai tanár
  Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék
 • Dér Csilla Ilona
  egyetemi docens, PhD
  Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
  DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely
 • Kuna Ágnes
  tudományos munkatárs, PhD
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
  Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport
  DIAGam Funkcionális Nyelvészeti Műhely
 • Tátrai Szilárd
  habil. egyetemi docens, PhD
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
  agelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszék
  DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely