Meghívó Nagy C. Katalin doktori védésére

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa meghívja Önt

Nagy C. Katalin:

A katalán „anar + főnévi igenév“ szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben

című PhD-értekezésének 2013. november 21-én 14 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Konferencia Termében (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) tartandó nyilvános vitájára.

Az értekezés opponensei:

  • Dr. Szijj Ildikó egyetemi docens
  • Dr. Dér Csilla Ilona egyetemi docens.

Az értekezés témavezetője: dr. Németh T. Enikő docens.

Az értekezés megtekinthető: a Tanulmányi és Információs Központ Könyvtárában.

A nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

Szeged, 2013. október 29.

SZTE BTK Doktori Tanácsa