Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciája (LingDok) - Program

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája szeretettel meghívja Önt a

NYELVÉSZDOKTORANDUSZOK 17. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA

A konferencia időpontja:
2013. november 28-29.

Helyszín:
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kari Konferenciaterem
6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.

PROGRAM

CSÜTÖRTÖK

9.50-10.00 Megnyitó
10.00–10.25 Danka Balázs (SZTE): A pogány Oġuz-nāmä igeidő- és aspektusrendszere
10.25–10.50 Ótott-Kovács Eszter (SZTE): A kazak „nominális” mellékmondatok és különbségeik 
10.50–11.15 Szilágyi Norbert (SZTE): A déli manysi nyelvjárás tárgyjelölésének szintaktikai szempontú vizsgálata

11.15–11.35 Szünet

11.35–12.00 Köcsky Réka (PPKE): A magyar infinitívuszi igét vonzó predikátumok típusai
12.00–12.25 Wohlmuth Kata (PTE): Igekötő és disztributivitás
12.25–12.50 Keresztes Júlia (PPKE): A magyar tárgyi névmások elhagyhatóságáról
12.50–13.15 Jurth Réka (DE): A reflexív jelöltes áltárgyas rezultatív szerkezetekről a magyarban

13.15–15.00 Ebédszünet

15.00–15.25 Orha Viktória Réka (SZTE): Főnévi valencia a koraújfelnémet nyelvben
15.25–15.50 Andrási Krisztina (SZTE): A személyrag elhelyezkedése többszörös főnévi igeneves szerkezetekben
15.50–16.15 Turi Gergő (PPKE): Nem mintha egyszerű lenne – A nem mintha szerkezet elemzése
16.15–16.40 Baumann Viola (PPKE): Ragozási paradigmák elsajátításának mintázatai – az analógia kitüntetett szerepe

16.40–17.00 Szünet

17.00–17.25 Simkó Katalin Ilona (SZTE): Kollektív-disztributív többértelműségek az inkvizitív szemantikában
17.25–17.50 Szabó Réka (PPKE): Generációk nyelvhasználata
17.50–18.15 Horváth Márton Gergely (ELTE): A jobboldali diszlokáció a beszélt franciában
18.15–18.40 Tóth-Czifra Erzsébet (ELTE): Cabernet Sauvignontól a Fizzi Miskáig – Kreatív konceptualizációs minták a magyar bornévadásban

19.00 – Fakultatív közös program

PÉNTEK

9.30–9.55 Varga Diána (PPKE): Főmondati kötőmód a magyarban
9.55–10.20 Szabó Ildikó Emese (ELTE): Lehet-e és van-e szinkronikus pótlónyúlás az angolban?
10.20–10.45 Krepsz Valéria (ELTE): Magánhangzók relatív állandósága az időtartam és a formánsértékek tekintetében
10.45–11.10 Koós Eszter (ELTE): A francia certainement és assurément határozószók nyelvtörténeti fejlődésének összehasonlítása

11.10–11.30 Szünet

11.30–11.55 Gerőcs Mátyás és Pintér Lilla (PPKE): A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket?
11.55–12.20 Káldi Tamás (ELTE): A magyar preverbális fókusz szintaktikai és szemantikai tulajdonságai egészséges és afáziás személyeknél
12.20–12.45 Szűcs Péter (DE): A magyar prolepszis argumentumstruktúrájáról
12.45–13.10 Kozakiewicz Joanna (Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań): A romák képe a magyar sajtóban – Diskurzuselemzés

Az előadások absztraktjai az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola honlapján érhetők el: http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok2013.html

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!