Meghívó Komlósi Boglárka műhelyvitájára

MEGHÍVÓ

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Elméleti Nyelvészeti Programja tisztelettel meghívja Önt

Komlósi Boglárka

Az ironikus hozzáállás. A verbális irónia szocio-kognitív modellje pragmatikai perspektívából

c. doktori értekezésének műhelyvitájára.

A műhelyvita időpontja:

2014. július 8. 14 óra

A műhelyvita helye:

Kari Konferenciaterem (SZTE BTK, Szeged, Egyetem u. 2.)

Az értekezés témavezetője:

dr. Németh T. Enikő egyetemi docens (SZTE)

Az értekezés előopponensei:

dr. habil. Tátrai Szilárd, PhD (ELTE)
dr. Nemesi Attila László, PhD (PPKE)

Az értekezés az Általános Nyelvészeti Tanszék könyvtárában megtekinthető.

A vitában minden jelenlévő részt vehet, illetve előzetesen írásban is észrevételt tehet.

Szeged, 2014. július 7.

Dr. Németh T. Enikő
programvezető Elméleti
Nyelvészeti Doktori Program