Meghívó: A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században

Meghívó

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara alapításának centenáriuma alkalmából az egyetem a Debrecen University Symposium keretében

A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században

címmel, széles nemzetközi részvétellel ünnepi konferenciát rendez.

A konferencia időpontja 2014. október 8–9. (szerda-csütörtök), helyszíne a Debreceni Egyetem főépülete
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

A szekció címe: Használat és hatás: a kommunikációkutatás kortárs irányai

Helyszín: Debreceni Egyetem főépülete, I. emelet 133/2-es terem

Szekcióvezető: Prof. Dr. Szirák Péter, tanszékvezető egyetemi tanár (DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)

Üléselnök: Prof. Dr. Kertész András, akadémikus (DE Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék)

2014. október 8.

15:30 -- 15:55 Németh T. Enikő: Intenciók, nézőpontok és a nyelvhasználat társas formái
15:55 -- 16:20 Bódog Alexa: Az egyéni és a kollektív intenciók kapcsolata a pragmatikában
16:20 -- 16:45 Andor József: A kulcsszavak szövegkoherencia teremtő szerepéről az írott média nyelvezetében
16:45 -- 17:00 SZÜNET
17:00 -- 17:25 Kertész András / Rákosi Csilla: Gondolatkísérletek és valódi kísérletek a pragmatikában
17:25 -- 17:50 Csatár Péter: A pragmatikától a pragmatikáig. A modern metaforakutatás főbb állomásai
17:50 --18:15 Nemesi Attila László: Melyik pragmatikaelméletnek van a legjobb „humorérzéke"? 

2014. október 9.

9:00 -- 9:25 Ivaskó Lívia: A kommunikációs zavarok természetéről
9:25 -- 9:50 Komlósi Boglárka: Az ironikus hozzáállás. A verbális irónia szocio-kognitív modellje pragmatikai perspektívából
9:50 -- 10:15 Tóth Enikő / Csatár Péter: Aktuális témák a kísérletes pragmatikában: deiktikus és indexikális kifejezések
10:15 -- 10:30 SZÜNET
10:30 -- 10:55 Tátrai Szilárd: Az interszubjektivitás és az interperszonalitás szerepe a nyelvhasználat funkcionális kognitív leírásában
10:55 -- 11:20 Simon Gábor: Megszólalás és megszólítás – az interszubjektivitás mintázatai lírai diskurzusokban
11:20 -- 11:45 Árvay Anett: „Köszönjük, hogy itt lehettünk! Nincs probléma.” Az interkulturális pragmatika szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásában

A tudományos ülésre minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk.