Sipos Mária: Egy hanti nominalizátor funkciói és sajátosságai (Jelentés és Nyelvhasználat 4. 2017)

A Jelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Sipos Mária

Egy hanti nominalizátor funkciói és sajátosságai

című tanulmányát.

Jelentés és Nyelvhasználat 4 (2017)

Az alábbiakban az északi hanti 'hely' jelentésű lexémát érintő grammatikalizációs folyamatokat mutatom be. Az ennek során létrejövő nominalizátor tipikus képviselője a nyugat-szibériai areál számos (uráli és török) nyelvére jellemző gyakorlatnak.
Nominalizáló szerepe annyira kiterjedt és sokrétű, hogy feltehetőleg analógiásan olyan helyekre is behatol, ahol szintaktikalag nem lenne szükséges. Mindez a korábban rendelkezésre álló, főként folklór műfajok alapján nem volt kutatható, így ennek az elemnek a jelentőségéről az obugrisztikának korábban nem volt tudomása. A létrejött morfológiai elem vegyes tulajdonságokat mutat, sem képzőnek, sem pedig jelnek nem tekinthetjük.

Kulcsszavak: grammatikalizáció; nominalizátor; északi hanti; észak-szibériai areál

Sipos Mária a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének kutatója, a Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályon dolgozik. Kutatási területe: az északi hanti nyelvjárások, orosz–hanti nyelvi kontaktusok, szemantika, obi-ugor kori lexikális innovációk.

A tanulmány elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/JENY-2017-SiposM