Műhelybeszélgetés a Nyelvtan c. átfogó magyar grammatikáról

Meghívó

A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely (ELTE) nyilvános bemutató műhelybeszélgetést tart a

Nyelvtan

(A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Osiris Kiadó, Budapest, 1152 oldal)

című átfogó magyar grammatikáról 2018. május 31-én, az ELTE BTK-n a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, II. em. 245).

A könyv az első funkcionális kognitív magyar nyelvtan. Hat fő részből áll: Bevezetés (Tolcsvai Nagy Gábor), Hangtan (Markó Alexandra), Jelentéstan (Tolcsvai Nagy Gábor), Alaktan (Ladányi Mária), Mondattan (Imrényi András, Kugler Nóra), Pragmatika (Tátrai Szilárd).

A Nyelvtan hat fő részéről felkért előadók foglalják össze véleményüket, minden előadást rövid vita követ.

Program

9.30 – 9.40 Megnyitó

9.40 – 11.15
Bevezetés: Pelyvás Péter
Hangtan: Simon Gábor
Jelentéstan: Benczes Réka

11.15 – 11.30 Szünet

11.30 – 14.00
Mondattan: Kádár Edit
Alaktan: H. Varga Márta
Pragmatika: Domonkosi Ágnes

Zárszó

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!