Kerekasztal-konferencia: A lexikai pragmatika Magyarországon

MEGHÍVÓ

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata,
a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és
az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke

2020. május 22-én (pénteken) 13 órától
a Szegedi Tudományegyetemen (Szeged, Egyetem u. 2., Kari Konferenciaterem)

rendezi meg soron következő kerekasztal-konferenciáját.

A konferencia témája: A lexikai pragmatika Magyarországon (2000–2020)
A konferencia elnöke és szervezője: Dr. habil. Bibok Károly

Húsz éve annak, hogy a 7. Nemzetközi pragmatikai konferencia (Budapest, 2000. július 9–14.) programjába bekerült egy tíz előadást egybefogó panel Pragmatics and the flexibility of word meaning címmel, amelyet Németh T. Enikő és Bibok Károly szervezett. A panel témájának bemutatásában azt írtuk, hogy bár a kutatók különböző kritériumok szerint járnak el annak eldöntésében, hogy a szavak kontextuális jelentései lexikailag vagy pragmatikailag kezelendők-e, az nem kétséges, hogy a megnyilatkozásokban megjelenő szójelentések magyarázatához mindenképpen szükséges figyelembe venni a lexikai szemantikának a pragmatikával való interakcióját. Ennek kapcsán beszéltünk a panel előadásaiból készült kötet bevezetőjében (Németh T. – Bibok 2001: 1) egy új, alakulóban lévő nyelvészeti diszciplínáról: a lexikai pragmatikáról. Némileg specifikusabban fogalmazva: a lexikai pragmatikát a szójelentésekben kódolt információk és a belőlük kikövetkeztethető tartalmak közötti viszony, valamint a következtetés mechanizmusai érdeklik. A 2000 óta eltelt csaknem húsz évben a kifejezetten lexikai pragmatikainak nevezett kutatások jelentős teret nyertek mind nemzetközi, mind magyarországi viszonylatban.
A 2020 tavaszán soron következő Pragmatikai Kerekasztal témájául éppen ezért a lexikai pragmatikát választottuk, hogy számot vessünk, milyen eredményekre jutott a hazai kutatás az elmúlt két évtizedben ezen a speciális területen. Az összegzés mellett a másik cél az előretekintés: a szójelentés lexikai pragmatikai megközelítéséből keletkező újszerű összefüggések keresése és a megoldásra váró problémák jelzése. Mind az összegzés, mind az előretekintés esetében két kérdés körüljárásával juthatunk előrevivő meglátásokhoz. Ez a két kérdés a következő:
1. Hogyan reprezentálható a különböző fajtájú lexikai egységek – köztük a fogalomszavak (content words), a viszonyszavak (functional words), az indulatszavak, az indexikus lexémák – szótárban kódolt és ténylegesen kommunikált jelentése?
2. Milyen módokon és interpretációs mechanizmusok útján kaphatjuk meg az előbbiekből az utóbbiakat?

A konferencia-előadásra szól felkérést elfogadták:
Alberti Gábor és mtsai, Bibok Károly, Csatár Péter és Tóth Enikő, Dér Csilla, Furkó Péter, Gyuris Beáta, Schirm Anita, Szabó Martina, Vaskó Ildikó (a részletesebb programot 2020 áprilisában tesszük közzé).
Az előadók által képviselt nézetek bemutatásának 15 perces prezentációit egy általános vitaszekció követi.