MNYT - tavaszi felolvasó ülések

MEGHÍVÓ

 

a Magyar Nyelvtudományi Társaság budapesti tavaszi felolvasó üléseire

Figyelem! A tavaszi félév előadásai technikai okok miatt ¼ 5 órakor kezdődnek! 

Az ülések helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

 

2020. március 3. (kedd) du. ¼ 5 órakor

Fehér Krisztina: Perceptuális dialektológia: nyelvváltozat-preferencia és -attitűd magyar anyanyelvű kisgyerekeknél

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

 

2020. március 10. (kedd) du. ¼ 5 órakor

Bárányné Komári Erzsébet: A magyarországi ukrán nyelvtudomány történetéből

Zoltán András köszöntése 70. születésnapja alkalmából.

Köszöntő: Jászay László

Az Idegen nyelvi szakosztály ülése

 

2020. március 24. (kedd) du. ¼ 5 órakor

Kuna Ágnes: Az orvos–beteg kommunikáció nyelvészeti elemzése. Elmélet, gyakorlat, módszer

Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának ülése

 

2020. március 31. (kedd) du. ¼ 5 órakor

Woynarovichné Somogyi Judit: Egy készülő magyar–olasz igei vonzatszótárról

Fábián Zsuzsanna köszöntése 70. születésnapja alkalmából.

Köszöntő: Bárdosi Vilmos

Az Idegen nyelvi szakosztály ülése

 

2020. Április 7. (kedd) du. ¼ 5 órakor

Várnai Zsuzsa: „Ki vagyok én?” Őslakos identitás arktikus városi közösségekben. Szociolingvisztikai interjúk Dugyinkában
A Finnugor nyelvészeti szakosztály ülése

 

2020. április 21. (kedd) du. ¼ 5 órakor

Laczkó Krisztina: A többes szám első személy mint identitásjelölő az internetes diskurzusokban

Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése

 

2020. április 28. (kedd) du. ¼ 5 órakor

Csontos Nóra: A MONDÁS aktusának konstruálása. A mond-dal és a hangsúlyoz-zal alkotott konstrukciók elemző bemutatása

Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!