Pragmatika kerekasztal 2018 - Pécs

A Pragmatika Centrum kerekasztala 2018. szeptember 7-én Pécsett

a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Programjának a támogatásával

Helyszín: D425. Kávézó/falatozó: D239

Program:

13:00–13:30 Vitaindító előadás
Vélekedések, vágyak, lehetőségek és szándékok a nyelvben és a neurotipikus, illetve az attól eltérő elmében
Alberti Gábor – Dóla Mónika – Hoss Alexandra – Kárpáti Eszter – Kleiber Judit – Schnell Zsuzsanna – Szeteli Anna – Viszket Anita 

13:30–13:50
Vélekedések, vágyak, lehetőségek és szándékok megnyilvánulása a kategorizációban
Győri Gábor 

13:50–14:10
A pragmatika és a pszichiátria határterületei: mentalizáció a kísérleti pragmatikában
Schnell Zsuzsanna – Dr. Herold Róbert – Dr. Varga Eszter 

14:20–14:30
Pár szó a Pragmatika Centrum jövőjéről
Németh T. Enikő 

14:45–15:00
Vélekedések, vágyak, szándékok tükröződése az eldöntendő kérdő mondatok megformálásában
Gyuris Beáta – Molnár Cecília – Mády Katalin 

15:00–15:15
A hallgatói figyelem irányítása a hallgatói tudás beszélői monitorozása alapján
Tóth Enikő – Csatár Péter 

15:15–15:30
Fő állításon kívüli propozíciók feldolgozása szociális-kommunikáció zavarral élő és magasan funkcionáló autista óvodáskorú gyermekek mondatmegértésében
Svind Veronika – Surányi Balázs

15 30 –15 45
Az információszerkezet a feladat függvényében irányítja a figyelmet
Babarczy Anna – Káldi Tamás 

15:45 Parázs vita  – amíg-bírjuk

HuComTech-korpusz bemutató

MEGHÍVÓ

A SZAB Nyelvtudományi Munkabizottsága, az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke és az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Doktori Programja tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

Human-human, human-machine communication: on the HuComTech multimodal corpus

című előadásra

melyen Hunyadi László (DE), Váradi Tamás (MTA NYTI) és Szekrényes István (DE) mutatják be a HuComTech multimodális korpuszt.

Az előadás ideje: 2018. május 23. szerda, 11:00
Az előadás helye: SZAB-Székház, Szeged, Somogyi u. 7., 110-es terem

Bibok Károly habilitációs előadásai

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Szegedi Tudományegyetemen tartandó alábbi habilitációs előadásra

Dr. BIBOK KÁROLY, nyelvtudományból PhD-val rendelkező egyetemi docens (SZTE BTK Szláv Intézet, Szeged)

Tantermi előadás:
Ideje: 2018. május 8. (kedd) 12:00 óra
Címe: Az elméleti nyelvészet és a ruszisztika viszonyáról

Tudományos előadás:
Ideje: 2018. május 8. (kedd) 14:00 óra
Címe: Szüksége van-e a szemantikának a lexikai pragmatikára?

Az előadások helyszíne: SZTE Bölcsészettudományi Kar, Kari Konferenciaterem (Egyetem utca 2-6. fsz.)

Dr. Kemény Lajos
egyetemi tanár

Az irónia nyelvészeti kutatása Magyarországon - kerekasztal

Meghívó

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata és a Pragmatika Centrum

kerekasztal-beszélgetést tart

Az irónia nyelvészeti kutatása Magyarországon

címmel

2018. május 15-én, az ELTE BTK-n a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, II. em. 245).

Program

15.00–16.20 Az irónia empirikus kutatásának kérdései – vezeti: Tátrai Szilárd

Felkért hozzászólók: Babarczy Anna (MTA NYTI), Schnell Zsuzsanna (PTE), Svindt Veronika (MTA NYTI), Szücs Márta Zita (SZTE)
A negyedórás hozzászólásokat húszperces vita követi

16.20–16.30 Szünet

16.30–17.30 Az irónia kutatásának elméleti kérdései – vezeti: Svindt Veronika

Felkért hozzászólók: Komlósi Boglárka (SZTE), Nemesi Attila László (PPKE), Tátrai Szilárd (ELTE)
A negyedórás hozzászólásokat negyedórás vita követi

17.30–18.00 Kötetlen beszélgetés

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További cikkeink...