Műhelybeszélgetés a Nyelvtan c. átfogó magyar grammatikáról

Meghívó

A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely (ELTE) nyilvános bemutató műhelybeszélgetést tart a

Nyelvtan

(A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Osiris Kiadó, Budapest, 1152 oldal)

című átfogó magyar grammatikáról 2018. május 31-én, az ELTE BTK-n a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, II. em. 245).

A könyv az első funkcionális kognitív magyar nyelvtan. Hat fő részből áll: Bevezetés (Tolcsvai Nagy Gábor), Hangtan (Markó Alexandra), Jelentéstan (Tolcsvai Nagy Gábor), Alaktan (Ladányi Mária), Mondattan (Imrényi András, Kugler Nóra), Pragmatika (Tátrai Szilárd).

A Nyelvtan hat fő részéről felkért előadók foglalják össze véleményüket, minden előadást rövid vita követ.

Program

9.30 – 9.40 Megnyitó

9.40 – 11.15
Bevezetés: Pelyvás Péter
Hangtan: Simon Gábor
Jelentéstan: Benczes Réka

11.15 – 11.30 Szünet

11.30 – 14.00
Mondattan: Kádár Edit
Alaktan: H. Varga Márta
Pragmatika: Domonkosi Ágnes

Zárszó

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Chomsky 90 - meghívó

Meghívó

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, a Filozófiai és Történettudományok Osztálya és a Biológiai Tudományok Osztálya

tisztelettel meghívja

a 2018. május 10-én (csütörtök) 13.00 órakor kezdődő

CHOMSKY 90: Konferencia az idén 90 éves Noam Chomsky hatásáról

című tudományos ülésre

Üléselnök:
Kenesei István, az MTA levelező tagja

Bevezető
Kenesei István, az MTA levelező tagja

„Chomsky nyelvészeti radikalizmusa"
Dékány Éva PhD

„Chomsky és a pszichológia: A nyelv mentális realitása és az egyéni különbségek"
Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

„A generatív nyelvtan hatása a nyelvelsajátítás kutatására"
Gervain Judit PhD

Szünet

„A nyelvkészség és az evolúció"
Szathmáry Eörs, az MTA rendes tagja

„Chomsky és a filozófiai szemantika"
Forrai Gábor, az MTA doktora

Vita

Zárszó

Helyszín: MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. em.

Akadémiai könyvbemutató

Meghívó

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

tisztelettel meghívja

a 2018. május 9. (szerda), 14.00 órakor kezdődő

könyvbemutatójára.

Vékás Lajos, az MTA alelnöke: Megnyitó

Dávidházi Péter: „Vagy jőni fog." Bibliai minták nemzetiesítése a magyar költészetben
A könyvet bemutatja: Bitskey István, az MTA rendes tagja

Honti László: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól
A könyvet bemutatja: Kiss Jenő, az MTA rendes tagja

Kiss Jenő, Pusztai Ferenc (szerk.): A magyar nyelvtörténet kézikönyve
A könyvet bemutatja: Hoffmann István, az MTA doktora

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4.
A könyvet bemutatja: Simon Gábor PhD

A humán tudományok alapkérdései. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata
A sorozatot bemutatja: Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ, Konferenciaterem
Budapest V. ker., Arany János u. 1. II. emelet

További cikkeink...