Program

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2015. április 17.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, 107. terem

Program

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Baranyiné Kóczy Judit
Közösségi vagy személyes? Perspektivizáció a magyar népdalban slides jeny-mini

10:25–10:50 Gyuris Beáta
Két magyar kérdő konstrukció interpretációjához

10:50–11:15 Bagi Anita
Metafora – másképp slides

11:15–11:25 szünet

11:25–11:50 Alberti Gábor – Farkas Judit
Az elidegeníthető birtoklást kifejező -j- képző esete a -(Vt)t főnévképzővel jeny-mini

11:50–12:15 Paolo Driussi
A határozottság a magyar nyelvben slides

12:15–12:40 Sipőcz Katalin
A ditranzitív igék szintaxisa szemantikai megközelítésből slides jeny-mini

12:40–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Szili Katalin
A performatívumok aspektuális jellemzőinek kérdéséhez

14:25–14:50 Csontos Nóra
Az idézés mint újrakonstruálás jeny-mini

14:50–15:15 Varga Anna
Érvelési hibák tudományos és nem tudományos nyelvészeti írásokban slides

15:15–15:25 szünet

15:25–15:50 Hoffmann Ildikó
A tudatelmélet korlátozódása Alzheimer-kórban

15:50–16:15 Rákosi György – Tóth Enikő
A Névmásértelmezési Probléma a magyar gyereknyelvben slides jeny-mini

16:15–16:40 Tóth Enikő – Csatár Péter
A fókusz szerepe kontrasztáló kontextusokban slides jeny-mini

16:40–16:50 szünet

16:50–17:15 Bándli Judit
Direktség és indirektség a köztesnyelvben

17:15–17:40 Maróti Orsolya
A magyarázkodás mint visszautasítási stratégia

17:40–18:05 Schirm Anita
A diskurzusjelölők mint humorkonstruáló eszközök a stand-up comedyben slides