Náray-Szabó Márton

egyetemi adjunktus, PhD
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Romanisztikai Intézet

kutatási terület: Fő kutatási területe a többszavas kifejezések formális elemzése (idiómák, pragmatémák, kollokációk, funkcióigés szerkezetek). Ezen belül a szintaxis, a szemantika és a pragmatika szerepét vizsgálja elsősorban az idiomatikus jelleg meghatározásakor, lexikalista felfogásban. Disszertációját a kötött alanyú idiomatikus kifejezésekről 2006-ban védte meg Párizsban. Ebben kitér a pragmatikai idiomaticitás kérdésére is. Érdeklődése kiterjed az alkalmazott nyelvészet egyes vonatkozásaira is: így az idiómák tanításmódszertani, korpusznyelvészeti és lexikográfiai problémáira. Három könyvéből kettő önálló szótár: az egyik egy francia-magyar, a másik egy angol-magyar, beszédfordulatokat (pragmatémákat) tartalmazó szótár.

bibliográfiahttps://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001160

honlaphttps://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/romanisztikai-intezet/francia-tanszek/oktatoink/oktatoink/dr-naray-szabo-marton

e-mail: naray-szabo.marton@btk.ppke.hu