Megjelent Nagy C. Katalin „Data and Argumentation in Historical Pragmatics. Grammaticalization of a Catalan Motion Verb Construction" című könyve

 

 • Equinox Publishing
 • Series: Pragmatic Interfaces
 • 264 pages
 • Hardback ISBN: 9781781797464 $100
 • eBook ISBN: 9781781797471 Individual $100 Institutional $100

 

MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics, University of Szeged, Hungary

Katalin Nagy C. is Research Fellow at the MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics, University of Szeged, Hungary.

Data and Argumentation in Historical Pragmatics has two interrelated aims, one empirical and one theoretical.

The empirical aim of this volume is to provide a comprehensive analysis of the beginnings of a semantic change process in the grammaticalization of the medieval Catalan anar 'go' + infinitive construction, investigating it from a historical pragmatic perspective. Catalan is unique among Romance languages in that a purposive construction involving this motion verb achieves a perfective past meaning. This evolution is in contrast with the universal pathway of verbs meaning 'go' to grammaticalize into future markers in similar constructions, detected in several languages of the world. Although this volume discusses a micro-level study on a grammaticalization process which, according to the previous literature, does not fit any universal tendency hitherto revealed, it also provides new information about the macro-level process of semantic change of motion verbs in general.

The theoretical aim of this volume is to examine some methodological questions in historical pragmatics and contribute in this way to recent metalinguistic discussions on data, methods and argumentation in linguistics. Methodological issues have not only been present in historical pragmatics since the beginnings, but their resolution is seen as a crucial factor which will determine the future of this linguistic sub-discipline.

https://www.equinoxpub.com/home/data-argumentation/

 

Meghívó: Dr. Furkó Bálint Péter habilitációs előadására

Meghívó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tartandó habilitációs és idegen nyelvű tudományos előadásokra

Dr. Furkó Bálint Péter

A diskurzusjelölők annotációjának megközelítései – annotációs sémák és a mögöttük rejlő elméleti és gyakorlati megfontolások és háttérfeltevések

The functional spectrum of discourse markers in mediatized political discourse – descriptive and critical perspectives

(nyelvtudomány)

 

A habilitációs előadás kezdete: 2019. szeptember 20. 11 óra
Az előadások helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
-150-es terem

Az előadásokra minden érdeklődőt tisztelettel meghívnak.

Meghívó doktori védésre: Molnár Cecília Sarolta

Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja tisztelettel meghívja Önt

Molnár Cecília Sarolta

Speciális kérdések? – Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére.

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

Időpontja: 2019. szeptember 9. (hétfő), 12.00 óra

Az értekezés opponensei:

 • Németh T. Enikő, DSc (SZTE)
 • Rákosi György, PhD (DE)

A bizottság további tagja:

 • Siptár Péter, egyetemi tanár (elnök) (ELTE, MTA)
 • Dér Csilla Ilona, PhD (KRE)
 • Kálmán László, CSc (MTA, ELTE)
 • Kiefer Ferenc, akadémikus
 • Tóth Enikő, PhD (DE)

A jelölt témavezetője: Gyuris Beáta, PhD

Az értekezés innen letölthető.

Magyar nyelvű tézisek

Angol nyelvű tézisek

Tóth Enikő: Ez vagy az? Egy produkciós kísérlet eredményei - Jelentés és Nyelvhasználat 6/1 (2019)

A Jelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata megjelentette

Tóth Enikő

Ez vagy az? Egy produkciós kísérlet eredményei

című tanulmányát.

Jelentés és Nyelvhasználat 6 (2019)

Tanulmányomban egy produkciós kísérlet eredményeit mutatom be a magyar főnévi mutató névmások exoforikus használatáról. A kísérletben, egy online feleletválasztós tesztben, három tényező – a beszélőtől való relatív távolság (közel/távol), a vizuális közös figyelmi jelenet (megléte/hiánya) és a rámutató gesztus (jelenléte/hiánya a beszélő részéről) – hatását vizsgáltam a főnévi mutató névmások megválasztására. Mindhárom változó befolyásolja a névmások használatát, vagyis az eredmények megerősítik azt a feltevést (vö. Peeters–Azar–Özyürek 2014; Peeters–Özyürek 2016), hogy a főnévi mutató névmások használata nem egy egocentrikus, a beszélőhöz lehorgonyzott folyamat, hanem a beszélő és a hallgató közös interakciójaként jellemezhető, dinamikus tevékenység.

Kulcsszavak: deixis, mutató névmás, exoforikus használat, távolság, közös figyelmi jelenet, rámutató gesztus, kísérletes pragmatika

További cikkeink...