Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Schnell Zsuzsanna előadása a CEU-n

Social cognition and pragmatic skills - developmental and neurocognitive perspective

Zsuzsanna Schnell, University of Pécs

Wednesday, June 1, 2016 - 5:00pm to 6:30pm

Budapest, Október 6 u. 7, room 101

The focus of the lecture is twofold: we investigate the role of theory of mind in pragmatic language development, targeting different aspects of non-compositionality and indirectness (simile, metaphor, irony, humor and maxim infringement), tracking the order and cognitive difficulty of their unfolding. The study also investigates the pragmatics of irony processing and contextual effects in schizophrenia. Relying on neuroimaging (fMRI) techniques the research reveals the brain networks involved in social cognition and in non-compositional processing, and confirms theory of mind deficit, along with difficulties in irony comprehension in schizophrenia. We also attempt to identify the area of the Precuneus having an integrative role as the neural correlate of the hypothesized meta-module of pragmatic meaning construction.

See more at: https://cognitivescience.ceu.edu/events/2016-06-01/departmental-colloquium-zsuzsanna-schnell-university-pecs-social-cognition-and

We are looking forward to see you there!
Cognitive Science Events at CEU: http://cognitivescience.ceu.edu/events 

VI. Pragmatika Kerekasztal

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata és a Loisir Kiadó szervezésében és támogatásával

VI. Pragmatika Kerekasztal

Időpont: 2016. május 6.

Helyszín: PPKE BTK, Piliscsaba, Stephaneum, Pázmány terem

13.00-13.20 Nemesi Attila László: Pragmatikaoktatás és -kutatás a Pázmányon. A Loisir Kiadó Pragmatika című könyvsorozatának bemutatása

13.20-13.40 Surányi Balázs - Túri Gergő: Kvantorhatókör és fókusz kísérletes megközelítésben

13.40-14.00 Hegedűs Attila: Adalék a kérés pragmatikájához - egy 16. századi magánlevél kapcsán

14.00-14.10 Kávészünet

14.10-14.25 Farkas Edit: Hogyan tanítjuk/tanítsuk a metaforát?

14.25-14.40 Forró Orsolya: Van-e pragmatika a fonológiában?

14.40-14.55 Tóth Loretta: Sztereotip genderkülönbségek az offenzív nyelvhasználatban

14.55-15.10 Csányi Levente: Lekopogom - de mit is? Egy multimodális beszédaktus funkciói és szerencsefeltételei

15.10-15.20 Németh T. Enikő: Aktualitások a Pragmatika Centrum háza tájáról

A határok átlépése - MTA konferencia

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos ülése a Filozófiai és Történettudományok Osztályának közreműködésével

2016. május 5. (csütörtök) 13.00 óra

A határok átlépése

Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és természettudományos gondolkodásban

A konferencia a tudományos kommunikáció fontos, bár kevéssé tárgyalt részét állítja a figyelem előterébe: a tudományok közötti kommunikációt. Ahogy minden közösség létmódjának egyik megkerülhetetlen feltétele a kommunikáció, úgy e körülmény nyilvánvaló tényezője a tudománynak is. Természetes és megkerülhetetlen működési jellemző és feltétel az egyes tudományok (tudományágak) diszkurzivitása, a kutatásban részt vevők társalgása, vitája a kutatás menetében. A közös figyelemirányítás és jelentésképzés a kutatás nélkülözhetetlen dinamikáját segíti.

A 2016. májusi konferencia az egymástól különböző, látszólag egymástól távol álló tudományok közötti kommunikáció módjait, lehetőségeit keresi és mutatja be, meghatározott, időszerű kutatási területeken. A tudományrendszertan szükségszerű strukturálásait és kategorizálásait részben felszínre hozó, részben meghaladó termékeny tevékenységek egyikeként a „A határok meghaladása" konferencia azt kívánja bemutatni, hogy milyen diszkurzív lehetőségek léteznek és milyen diszkurzív viszonyok valósulnak meg a bölcsészettudományok és a természettudományok között. Azt vizsgájuk meg, hogy a két nagy, intézményesített tudomány bevett működési rendje, elméleti keretei és módszertanai, szemantikái mennyire értik meg egymást, mennyire képesek egymásra építeni és hatni, hogyan működnek együtt.

A konferencián meghatározott témákhoz egy-egy bölcsész és természettudós előadása hangzik el, egymással párbeszédben.

Dr. Németh T. Enikő habilitációs előadása

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Szegedi Tudományegyetemen tartandó alábbi habilitációs előadásokra:

Dr. Bibokné dr. Németh-Tóth Enikő

nyelvtudományból PhD-val rendelkező egyetemi docens
(SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged)

Tudományos előadás:
Ideje: 2016. április 25. (hétfő), 11.00 óra
Címe: A grammatika és a pragmatika interakciója az implicit argumentumok vizsgálatában

Tantárgyi előadás:
Ideje: 2016. április 25. (hétfő), 14.00 óra
Címe: A nyelvhasználat különböző formái: információközlés, kommunikáció, manipuláció

Az előadások helyszíne: SZTE BTK Kari Konferenciaterem (Egyetem utca 2.)