Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Sárosi Zsófia június 3-i előadásának a kivonata

Nyelvtörténet és pragmatika – történeti pragmatikák?

Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaságban

2014. június 3. 16.30

A magyar nyelvtörténettel kapcsolatban a 2000-es évek elején fogalmazódott meg először a pragmatikai szemléletmód és a pragmatikai elméletek és módszerek alkalmazásának igénye. Részben ennek hatására, részben ettől függetlenül a magyar történeti nyelvtudományban a korábbinál határozottabban megindult a nyelvhasználat történetének kutatása. Több olyan tanulmány is született, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben a pragmatika szemléletmódját és különféle elveit, módszereit alkalmazták. Mindazonáltal ezek száma az eltelt 14 évhez képest nem nagy, és megközelítésmódjukban sem mutatták eddig azt a sokszínűséget, amit a külföldi szakirodalomban tapasztalhatunk.

Előadásomban először vázlatosan áttekintem azt, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben a megjelent publikációk fényében milyen kutatások történtek a magyar nyelvtörténetben, amelyek a történeti pragmatikával kisebb-nagyobb mértékben kapcsolatba hozhatók.

Majd - még vázlatosabban - igyekszem bemutatni, hogy a nemzetközi (elsősorban az angol nyelvű) szakirodalom alapján hol tart ma a történeti pragmatika, hogyan határozható meg, milyen irányzatai alakultak ki.

Ezután a történeti pragmatikának két olyan területére igyekszem irányítani a figyelmet, amelyeket eddig itthon kevéssé vagy egyáltalán nem műveltek: a történeti szociopragmatikára és a történeti udvariasság-/udvariatlanság kutatásra.

Majd amellett érvelek, hogy a történeti pragmatikai irányzatok között nincs éles határ, és épp ezért lehetne ezeket egymáshoz jobban közelíteni, szemléletmódjukat, eredményeiket kölcsönösen hasznosítani.

Ezt két, középmagyar kori nyelvi példán (1. „Hogyan keletkezik a boszorkány?”; 2. A tegezés-magázás váltogatása) mutatom be – idő hiányában csak jelzésszerűen, rámutatva a lehetőségekre.

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Az MTA Modern Filológiai Társaság idei konferenciája 2014. június 16-án hétfőn 8.30-kor kezdődik.

A tanácskozás központi témája:

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK Múzeum krt. 6–8. Gólyavár. 

További részletek: http://www.filologia.hu/tarsasagi-hirek/a-nyelvi-pragmatika-kerdesei-szinkron-es-diakron-megkozelitesben.html

Meghívó: Sárosi Zsófia: Nyelvtörténet és pragmatika – történeti pragmatikák?

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Nyelvi Szakosztálya és az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozata meghív minden érdekődőt

Sárosi Zsófia

Nyelvtörténet és pragmatika – történeti pragmatikák?

című felolvasására.

Az előadás helye: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Az előadás időpontja: 2014. június 3. (kedd) 1630

 

Meghívó: Ivaskó Lívia: A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Nyelvi Szakosztálya és az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozata meghív minden érdekődőt

Ivaskó Lívia

A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról

című felolvasására.

Az előadás helye: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Az előadás időpontja: 2014. május 13. (kedd) 1630

CFP: Construal and Grounding

The DiAGram Research group in functional linguistics at Eötvös Loránd University (Budapest, http://www.diagram.elte.hu) is inviting linguists to the international conference ‘Construal and Grounding’, due to take place in Budapest, 16–17 October 2014.

The activation of archetypical concepts (of things, relations) and their integration in higher-order conceptualizations (e.g. of scenes) are mediated by schematic relational concepts, anchored to the ground in the conceived current discourse space. Grammatically speaking, the construal of nouns and verbs in the clause is effected by the use of grammatical elements, via grounding, in context. The main goal of the conference is to investigate, from a functional cognitive perspective, the semantic structure of grammatical elements and their combination with lexical elements in the clause; more generally, the constructional functions, pragmatic and discourse relations of grammatical and lexical elements. Descriptions of typologically rich (e.g. Uralic, Turkic, Slavic etc.) languages are especially, but by no means exclusively, welcome.

Grammatical and lexical elements form a continuum of symbolic units with varying degrees of schematicity. Elements on the grammatical end of the spectrum are also meaningful, and their combination with lexical elements has a semantic basis. The resulting complex semantic structures and linguistic units fulfill clausal functions in construing a scene (or situation), in many cases also in grounding, within the supporting context.

The theme of the conference allows both a function-to-form and a form-to- function approach, the former taking the conceptual structures to be expressed and the latter the morphosyntactic grammatical elements as its point of departure. Key topics include definiteness, case, modality, person/number, and tense, the relevant inflectional, derivational and other grammatical elements, and their combination with lexical and (semi) grammatical elements (e.g. auxiliary, preposition, preverb). All these have received in-depth characterizations in several strands of functional cognitive linguistics, including Langacker’s Cognitive Grammar, Croft’s Radical Construction Grammar, Bybee’s morphology, Brisard’s interpretation of grounding, and functional pragmatics. Within the central topic, issues of particular interest include: