A Pragmatika Centrum megalapítása


Pragmatika Centrum
Országos Kutatóközpont

A 2012. május 15-i budapesti pragmatikai kerekasztal-beszélgetés folytatásaként Németh T. Enikő (SZTE, Általános Nyelvészeti Tanszék) 2012. október 11-re, Szegedre újabb pragmatikai kerekasztal-beszélgetést hívott össze. Az összejövetelen először Németh T. Enikő beszélt arról, hogyan kezdődtek el a szegedi egyetemen a pragmatikai kutatások, illetve mikor és milyen formában került be a pragmatika pragmatikai tárgyú (nem feltétlenül a pragmatika nevet viselő) kurzusok oktatásával az egyetemi képzés különböző szintjeire, illetve arról, hogy jelenleg milyen pragmatikai kutatások folynak a Szegedi Tudományegyetemen. Majd két előadás következett két, Szegeden művelt, szűkebb pragmatikai területről. Ivaskó Lívia (SZTE, Médiatudományi Tanszék) az elméleti és kísérletes pragmatikai kutatások szükségszerű összekapcsolódásáról és szegedi lehetőségeiről, eredményeiről beszélt összevetve a nemzetközi trendekkel, Suszczynska Malgorzata pedig angol nyelvű előadásában az udvariasság és udvariatlanság kutatásának néhány aktuális problémáját tárgyalta a Vasfüggöny mögötti, Közép-kelet európai országokra, ezen belül Magyarországra összpontosítva. Az előadások után nyílt fórum és ötletbörze kezdődött a jelenlévők részvételével arról, hogy hogyan szervezzék magukat szakmai közösséggé, milyen szervezeti keretek között milyen együttműködési lehetőségeket látnak, milyen információs csatornákat építsenek ki. Ezen beszélgetés közben jelentette be Németh T. Enikő a Pragmatika Centrumnak mint országos kutatóközpontnak a megalapítási szándékát. A jelenlévők egyhangúlag támogatták a Pragmatika Centrum létrehozását.