Falyuna Nóra

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészet Doktori Program
DOSz. Nyelvtudományi Osztály

Kutatási terület
Doktori témája a befolyásolás pragmatikai vizsgálata a digitális kommunikációban; vizsgálatában központi szerepet játszik a szaktudás, a domináns pozíció és a verbális agresszió jelensége, valamint az internet nonverbális elemeinek szerepe. Korábbi kutatási témái a pragmatika, illetve a szemantika területén: az arcvédő hazugság megjelenése és szerepe a szívességkérés elutasításában; az udvarlás visszautasításakor megvalósuló nyelvi stratégiák; a szerelem fogalmának és a szerelemmel kapcsolatos fogalmi metaforáknak a vizsgálata.

E-mail
norafalyuna@gmail.com