Furkó Bálint Péter

egyetemi docens, PhD
Debreceni Egyetem, Anglisztika Intézet
Károli Gáspár Református Egyetem

Kutatási terület
Szociopragmatika, kultúraközi kommunikáció, diskurzusjelölők, grammatikalizáció-elmélet.
Fő célom a diskurzusjelölők különböző alcsoportjainak (általános kiegészítők, evidenciális jelölők, újrafogalmazó DJ-k stb.) és azok egyes elemeinek elméleti és empirikus vizsgálata. Elméleti vizsgálódásaim során elsősorban a PhD értekezésemben ismertetett hálózatos modell továbbfejlesztését illetve a kriteriális jegyek revideálását tűztem ki célul, empirikus kutatásaim a különböző diskurzusjelölők funkcionális spektrumának feltérképezésére és angol-magyar fordítási ekvivalenciák keresésére irányulnak. A továbbiakban (is) fontosnak tartom, hogy olyan forráskategóriákba tartozó nyelvi elemek funkcionális jellegét is górcső alá vegyem, melyeket még nem vizsgáltak DJ-ként, azaz diskurzus-pragmatikai szemszögből. Az angol-magyar DJ-párok (esetenként hamis barátok) kontrasztív vizsgálata révén a célom az, hogy a nyelvtanulók számára explicitté váljon, mely beszédhelyzetekben jár egyes cél- és forrásnyelvi DJ-k megfeleltetése nem szándékos / nem kívánatos implikatúrákkal, azaz mikor eredményez negatív pragmatikai transzfert.
A DJ-k mellett az eddigiekben a bókolás, a bókokra adott válaszok és a kérés (kultúránként eltérő) stratégiáit is vizsgáltam.

Honlap
http://ieas.unideb.hu/furko

E-mail
furko.peter@gmail.com