Program

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2017. április 28.

Szeged, SZTE BTK Kari Konferenciaterem

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Nagy C. Katalin (MTA-DE): Metafora és metonímia a grammatikalizációs jelentésváltozásban slides
10:25–10:50 Árvay Anett – Rishika Kashyap (SZTE): Meggyőzés és manipuláció indiai sajtóreklámokban slides
10:50–11:15 Szerdi Ilona (Selye János Egyetem): A lexikális jelentésviszonyok tanítása multimediális szövegekkel slides

11:15–11:25 szünet

11:25–11:50 Szabó Veronika (PTE) – Schirm Anita (SZTE) – Gocsál Ákos (PTE): A hát diskurzusjelölő prozódiai sajátosságai a SZÖSZI két interjújában
11:50–12:15 Alberti Gábor – Szeteli Anna (PTE): Szemafor hát! slides text
12:15–12:40 Szente Gábor (PTE): Tehát a hát hátha Petőfinél is... A hát diskurzusjelölő Petőfi 1846 előtti prózai műveiben és a János vitézben

12:40–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Viszket Anita (PTE): Névelőhasználat tulajdonneves szerkezetekben slides
14:25–14:50 Farkas Judit – Alberti Gábor (PTE): A kontrasztív topik inverzhatóköri rejtélye – ami nincs is slides
14:50–15:15 Tóth Enikő – Csatár Péter (DE): Kísérletes adatok az azonosító és az információs fókusz interpretációjához slides

15:15–15:25 szünet

15:25–15:50 Szücs Márta – Babarczy Anna (BME): A metapragmatikai tudatosság hatása az irónia és a megtévesztés felismerésére óvodáskorban slides
15:50–16:15 Molnár Cecília Sarolta (MTA NYTI): Még nem unalmas, ugye? Még egyszer az ugye partikula kérdőmondati használatairól
16:15–16:40 Simon Gábor (MTA, ELTE): Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai: nyelvtan- és korpuszvezérelt vizsgálat slides

16:40–16:50 szünet

16:50–17:15 Sipos Mária (MTA NYTI): A szinjai hanti tăχa 'hely' funkciói
17:15–17:40 Szalai Andrea (MTA NYTI): Viszonyulásjelzés és kapcsolati munka: A kicsinyítés (meta)pragmatikája a romani interakcióban
17:40–18:05 Hámori Ágnes (MTA NYTI): A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze slides