Tóth Enikő

egyetemi adjunktus, PhD
Debreceni Egyetem, Angol Nyelvészeti Tanszék

Kutatási terület
Szemantika: mód és modalitás, formális szemantika, szemantika és nyelvelsajátítás, propozicionális attitűdök
pragmatika: a mutató névmási deixis vizsgálata kísérleti módszerekkel, kísérletes nyelvészet.

Honlap
http://ieas.unideb.hu/tothe

Publikációk
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10036475

E-mail
toth.eniko@arts.unideb.hu