Tóth Enikő

egyetemi adjunktus, PhD
Debreceni Egyetem, Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

kutatási terület
szemantika: mód és modalitás, formális szemantika, szemantika és nyelvelsajátítás, propozicionális attitűdök
pragmatika: a mutató névmási deixis vizsgálata kísérleti módszerekkel, kísérletes nyelvészet

honlaphttp://lingua.arts.unideb.hu/index.php?id=tothe

bibliográfiahttp://lingua.arts.unideb.hu/doc/toth_eniko_pub_list_2011.pdf

e-mail: toth.eniko@arts.unideb.hu