Az SzTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének, Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének és Magyar Nyelvészeti Tanszékének közös folyóirata.

 

Előzmény: Néprajz és Nyelvtudomány (Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica, 1957-2001)