11. Pragmatika Kerekasztal: program

11. Pragmatika Kerekasztal

Interdiszciplináris, transzlációs és transzgenerációs pragmatika

Szeged, 2023. október 20. péntek

Egyetem u. 2. SZTE BTK kari konferenciaterem

A Kerekasztal szervezői: Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, MTA-SZTE-Elméleti Nyelvészeti és Informatikai Kutatócsoport, SZTE Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket a 11. Pragmatika Kerekasztalra. A Pragmatika Kerekasztal rendezvénysorozat újból szegedi állomására ért. Amikor elindult a rendezvénysorozat 2012 októberében, a megalakulást ünnepelve áttekintő előadásokat tartottunk, hogy megmutassuk, milyen kutatások folytak akkor Szegeden, illetve a kapcsolódó műhelyekben. Idén arra vállalkozunk, hogy olyan beszélgetéseket kezdeményezzünk a kollégákkal, érdeklődő résztvevőkkel, ahol a tematika az általunk képviselt témaköröket érinti, de egyúttal kapcsolatteremtési és együtt gondolkodási lehetőségeket is kínál. Éppen ezért az előadók körét felkért hozzászólókkal egészítettük ki annak érdekében, hogy részletesebb rálátást tudjunk adni a hallgatóság számára az adott kérdésekről. Nyitott beszélgetéseket szeretnénk kezdeményezni, melyet a szervezők moderátori közreműködése tart majd keretben.

Találkozzunk Szegeden!

 

Program:

10.00 Köszöntő: Németh T. Enikő

10.10-től: Délelőtti kerekasztal a diskurzuselemzés és a multimodális kommunikáció interdiszciplináris felfogásának érvényesüléséről a pragmatikában

 

1. Álhírek pragmatikai szempontú elemzése

Kovács Pál:  Az implicitség és a manipuláció kapcsolatának vizsgálata az összeesküvés-elméletek példáján

Németh T. Enikő – Nagy C. Katalin – Németh Zsuzsanna: Rejtett pragmatikai tartalmak álhírek címeiben

Szabó Éva:  Nyelvi eszközök a "beszélői" attitűd kifejezésére az álhírekben

 

2. Diskurzuselemzés, társalgáselemzés

Schirm Anita: Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl

Németh Zsuzsanna:A nemlexikális öö hang funkciói a társalgásban

Nagy Evelin: Támogatja a Releváns Poént? A stand-up comedy alternatív beszélőváltási rendje

Felkért hozzászólók az 1. és 2. témához: Csatár Péter (DE), Dér Csilla Ilona (KRE), Nemesi Attila László (PPKE), Simon Gábor (ELTE)

Moderátor: Németh T. Enikő

 

12.30-tól 13.30-ig ebédszünet

 

13.30-tól Délutáni kerekasztal az interkulturális szemlélet és a kognitív megközelítések érvényesüléséről a pragmatikában

 

3. Interkulturális pragmatika

Ahmad Adha:   Lying as conceptualized by different lingua-cultural groups

Árvay Anett: A félreértések értelmezése interkulturális pragmatikai szempontból

Gárdián Nikolett: A nyelvi udvariasság kifejezése magyar és mandarin nyelvhasználatban

 

4. Kognitív és neuropragmatika

Papp Melinda: Óvodáskorú gyermekeknek szóló mesemondási stratégiák pragmatikai vizsgálata

Mezőlaki Regina: "Az attól függ!” A kontextus hatása autista felnőttek által preferált verbális udvariassági stratégiákra

Ivaskó Lívia – Perényi-Csáthi Éva: Korai pragmatikai fejlődés hallássérültek esetében

Felkért hozzászólók a 3. és 4. témához: Csontos Nóra (KRE), Suszczynska Malgorzata (SZTE), Vaskó Ildikó (ELTE), Viszket Anita (PTE)

Moderátor: Ivaskó Lívia

 

15.50 Beszámoló a Pragmatika Centrum működéséről (összefoglalás az elmúlt év munkájáról, jövőbeli tervek ismertetése) – Németh T. Enikő

16.00 Zárszó