LingDok 2014 program

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája szeretettel meghívja Önt a

NYELVÉSZDOKTORANDUSZOK
18. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA

2014. november 20 – 21.
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Konferenciaterem
(6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

PROGRAM

2014. november 20., csütörtök

10:50 – 11:00 Megnyitó
11:00 – 11:25 Szalay Tünde (ELTE): Az /l/ hang törlése a magyar nyelvben
11:25 – 11:50 Huszthy Bálint (PPKE): Újraelemezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül?
11:50 – 12:15 Szűcs Péter (DE): Mutató névmások és propozíciókra való utalás a magyarban
12:15 – 12:40 Jurth Réka (DE): Kibocsátásigék viselkedéséről a rezultatív szerkezetekben a magyarban

12:40 – 14:45 Ebédszünet

14:45 – 15:10 Ekaterina Georgieva és Ótott-Kovács Eszter (SZTE): Nem-finit alárendelői mellékmondatok a Volga-vidéki nyelvi areában
15:10 – 15:35 Danka Balázs (SZTE): Szóösszetételek a „pogány” Oguz-namä-ban
15:35 – 16:00 Ekaterina Georgieva (SZTE): Kitett és rejtett névmások az udmurtban

16:00 – 16:20 Szünet

16:20 – 16:45 Wohlmuth Kata (PTE): Határozott homályosság – a tranzitív létesítőigék téma argumentumáról
16:45 – 17:10 Káldi Tamás (BME): Logikai következmény vagy implikatúra? – A visual world paradigmában rejlő módszertani lehetőségek
17:10 – 17:35 Forgács Gábor (BME): Implikatúrák mint explicit argumentatív lépések?
17:35 – 18:00 Pintér Lilla (PPKE): A csak partikula értelmezése óvodáskorban

18:00 – Fakultatív közösségi program (vacsora, beszélgetés)

2014. november 21., péntek

10:00 – 10:25 Andrási Krisztina (SZTE): A magyar főnévi igenevek és a logoforikus kontroll
10:25 – 10:50 Szőke Bernadett (SZTE): Az azonosító értelmező szerkezete a magyarban
10:50 – 11:15 Turi Gergő (PPKE): Kétféle unakkuzatív predikátum alanya: részkimozgatás magyar alanyokból

11:15 – 11:35 Szünet

11:35 – 12:00 Szabó Martina Katalin (SZTE): A szentimentsifterek kezelési problémái magyar nyelvű szövegek automatikus véleménykivonatolási feladatában
12:00 – 12:25 Nagy Anna (DE): A diskurzusjelölők szerepe humoros szövegekben
12:25 – 12:50 Horváth Márton Gergely (ELTE): A „független” topik a beszélt franciában

Friss információk és az előadások összefoglalói a konferencia honlapján érhetőek el:
nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok.html

Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!