Németh Zsuzsanna

tudományos munkatárs
MTA–DE–SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

Kutatási terület
A konverzációelemzés elméleti keretében az azonos fordulóban megvalósuló önkezdeményezett önjavítást vizsgálom. Ebben a keretben javításnak számít minden olyan, a konverzációs partnerek által alkalmazott eljárás, amely a spontán társalgások produkciója, észlelése vagy megértése során felmerülő problémák kezelésére szolgál. Célom a javítási műveletek (pl. ismétlés, csere, törlés, beszúrás) interakciós funkcióinak, egymáshoz való viszonyának feltérképezése.

Publikációk
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10039296

E-mail
nemethzs7@gmail.com