Schnell Zsuzsanna

tudományos segédmunkatárs, PhD
Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Tanszék
Pécsi Tudományegyetem, Nyelvfejlődési Kutatólabor
ReAlis Elméleti, számítógépes és kognitív nyelvészeti kutatócsoport

Kutatási terület

  • Pragmatikai kompetencia fejlődéstani kibontakozása
    A pragmatikai képességek és ezek kognitív fejlődéstani vonatkozásai, az idiomatikus nyelvhasználat kibontakozása, különös tekintettel a metafora, irónia, humor, indirekt beszédaktusok produktív használatának és elsajátításának nyelvi és kognitív pszichológiai háttere, a mentalizáció (tudatelmélet) és a nyelv kapcsolata kognitív és fejlődéspszichológiai szemszögből, társalgásszervezés kognitív fejlődés
  • Pragmatikai kompetencia neuropszichiátriai rendellenességekben, schizofrénia, idiomaticitás és diskurzusszervezés
    A Pragmatikai kompetencia neurolingvisztikai vonatkozásai, atipikus nyelvhasználat és atipikus mentalizáció és a pragmatikai kompetencia kérdései: schizofrénia és pragmatikai képességek a mentalizációs deficit tükrében, társalgásszervezés és neuropszichiátriai rendellenességek, schizofrénia és diskurzus
  • Pszicholingvisztika
    nyelvelsajátítás és a pragmatikai képességek nyelvi és pszichológiai háttere, kísérleti pragmatika, gondolkodás és nyelv kapcsolata, nyelvi relativizmus és idiomaticitás

Honlap
https://www.researchgate.net/profile/Zsuzsanna_Schnell

Publikációk
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10019748

E-mail
schnell.zsuzsanna@pte.hu; schnell.zsuzsanna@gmail.com