Abuczki Ágnes

Debreceni Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola
HuComTech Kutatócsoport

kutatási terület: Készülő értekezésem tárgya a diskurzusjelölők multifunkcionalitásának problémaköre, illetve a pragmatika egyik fő következtetéses problémája, a diskurzusszerkezet értelmezése, és a kommunikatív viselkedés mögöttes (szekvenciális és vertikális) szerkezetének felfedése az egyes diskurzusjelölők funkcionális és szekvenciális elemzésén keresztül. Vizsgálataimat a magyar nyelvű HuComTech-korpuszon végzem, amelyben néhány diskurzusjelölő (mondjuk, egyébként, amúgy) textuális, tematikus és interakcionális funkcióinak indexálását végzem el, és azok témairányításban és beszélőváltásban betöltött szerepét vizsgálom meg multimodális kontextusban. Megpróbálom feltárni a különböző funkciók végrehajtásának együttjárásait a diskurzusjelölők megnyilatkozásbeli pozíciójával, nem verbális akusztikus és vizuális jelölőivel, hiszen ezek fontos adalékot szolgáltathatnak a társalgások formai jegyek alapján történő szegmentálásához. Kontrasztív kérdések is foglalkoztatnak, például jelenleg a mondjuk és a say nem konceptuális használatát, szintaktikai környezetét, funkcióspektrumát, és az egyes funkciók disztribúcióját vetem össze a magyar nyelvű HuComTech-korpusz és az angol nyelvű Santa Barbara-korpusz funkcionális indexálása alapján, melynek során arra keresem a választ, hogy milyen tényezők eredményezik a különböző használati módokat.

publikációkhttp://ieas.unideb.hu/index.php?p=1156

e-mailEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.