Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Konferenciafelhívás: LingDokKonf 21.

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2017. november 23-án és 24-én rendezi meg a

Nyelvészdoktoranduszok 21. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 21.)

az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.

Hans-Martin Gärtner és Markus Steinbach előadása

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke tisztelettel meghívja Önt

Hans-Martin Gärtner (MTA Nyelvtudományi Intézet) és
Markus Steinbach (Göttingeni Georg August Egyetem – MTA Nyelvtudományi Intézet):

Cognitive Approaches to the Type-Mood-Force Nexus. Review and Preview

című előadására

2017. július 7-én 11 órára a BTK Kari Tanácstermébe (Szeged, Egyetem u. 2. II. em.).

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék

Az előadást az EFOP 3.6.1.-16-00008 azonosítójú, EU társfinanszírozású projekt támogatta.

Könyvismertetés: Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen (Jelentés és Nyelvhasználat 4, 2017)

Jelentés és NyelvhasználatJelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata recenziót jelentetett meg

Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen

című könyvéről.

Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik 4. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2015. 221 pp. ISBN 978-3-631-65927-4.

A könyvismertetőt Dér Csilla Ilona készítette.

Az ismertetés elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/jeny/JENY-2017-DerCSI

Szövegtani kerekasztal

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a

Műfaj és/vagy szövegtípus

Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban

című kerekasztal-beszélgetésre.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvényén a szövegtipológia aktuális kérdésfelvetéseit tárgyaljuk az elmélet és az empíria összhangjában. Az ülés során előadások és az azokhoz fűződő hozzászólások mutatják be a szövegek kategorizálásának lehetőségeit, e kategóriák, illetve sémák megismerésbeli szerepét, továbbá a kategorizálás jelentőségét a nyelv jelenségeinek szövegközpontú kutatásában.
A rendezvény jellegéből adódóan az előadások utáni beszélgetésben a hallgatóság aktív részvételére is számítunk.