Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

A határok átlépése - MTA konferencia

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos ülése a Filozófiai és Történettudományok Osztályának közreműködésével

2016. május 5. (csütörtök) 13.00 óra

A határok átlépése

Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és természettudományos gondolkodásban

A konferencia a tudományos kommunikáció fontos, bár kevéssé tárgyalt részét állítja a figyelem előterébe: a tudományok közötti kommunikációt. Ahogy minden közösség létmódjának egyik megkerülhetetlen feltétele a kommunikáció, úgy e körülmény nyilvánvaló tényezője a tudománynak is. Természetes és megkerülhetetlen működési jellemző és feltétel az egyes tudományok (tudományágak) diszkurzivitása, a kutatásban részt vevők társalgása, vitája a kutatás menetében. A közös figyelemirányítás és jelentésképzés a kutatás nélkülözhetetlen dinamikáját segíti.

A 2016. májusi konferencia az egymástól különböző, látszólag egymástól távol álló tudományok közötti kommunikáció módjait, lehetőségeit keresi és mutatja be, meghatározott, időszerű kutatási területeken. A tudományrendszertan szükségszerű strukturálásait és kategorizálásait részben felszínre hozó, részben meghaladó termékeny tevékenységek egyikeként a „A határok meghaladása" konferencia azt kívánja bemutatni, hogy milyen diszkurzív lehetőségek léteznek és milyen diszkurzív viszonyok valósulnak meg a bölcsészettudományok és a természettudományok között. Azt vizsgájuk meg, hogy a két nagy, intézményesített tudomány bevett működési rendje, elméleti keretei és módszertanai, szemantikái mennyire értik meg egymást, mennyire képesek egymásra építeni és hatni, hogyan működnek együtt.

A konferencián meghatározott témákhoz egy-egy bölcsész és természettudós előadása hangzik el, egymással párbeszédben.

Dr. Németh T. Enikő habilitációs előadása

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Szegedi Tudományegyetemen tartandó alábbi habilitációs előadásokra:

Dr. Bibokné dr. Németh-Tóth Enikő

nyelvtudományból PhD-val rendelkező egyetemi docens
(SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged)

Tudományos előadás:
Ideje: 2016. április 25. (hétfő), 11.00 óra
Címe: A grammatika és a pragmatika interakciója az implicit argumentumok vizsgálatában

Tantárgyi előadás:
Ideje: 2016. április 25. (hétfő), 14.00 óra
Címe: A nyelvhasználat különböző formái: információközlés, kommunikáció, manipuláció

Az előadások helyszíne: SZTE BTK Kari Konferenciaterem (Egyetem utca 2.)

Új könyv: Használat és hatás

A Loisir Kiadó gondozásában megjelent a

Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban

című kötet. A tanulmánykötet szerkesztői Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő és Vecsey Zoltán.

Használat és hatás - borítóA Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 100 éves fennállása alkalmából 2014. október 8-9. között ünnepi konferenciasorozatot rendezett. Ezen konferenciasorozat keretében szerveződött a Használat és hatás című workshop, amelynek célja a hazai pragmatikai kutatások legfrissebb eredményeinek bemutatása és megvitatása volt. A Loisir Könyvkiadó Pragmatika sorozatának negyedik kötetében olvasható lektorált tanulmányok a Használat és hatás című workshopon elhangzott előadások szerkesztett változataiból nyújtanak válogatást. A közreadott írások a kortárs pragmatikai kutatások új, korszerű elméleti kezdeményezéseiről és módszertani innovációiról számolnak be interdiszciplináris területeket is érintve, bemutatva a magyarországi pragmatikai kutatások sokszínűségét. A kötet tanulmányai új eredményeikkel a pragmatika egy-egy területének továbbfejlődéséhez járulnak hozzá, ezért mind a kutatás, mind az egyetemi oktatás számára hasznos, sőt megkerülhetetlen adalékokkal szolgálnak.