Könyvismertetés: Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen (Jelentés és Nyelvhasználat 4, 2017)

Jelentés és NyelvhasználatJelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata recenziót jelentetett meg

Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen

című könyvéről.

Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik 4. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2015. 221 pp. ISBN 978-3-631-65927-4.

A könyvismertetőt Dér Csilla Ilona készítette.

Az ismertetés elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/jeny/JENY-2017-DerCSI

Konferenciafelhívás

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont 2017-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

babel2017

A konferencia időpontja: 2017. április 28.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.