Konferenciafelhívás: LingDokKonf 21.

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2017. november 23-án és 24-én rendezi meg a

Nyelvészdoktoranduszok 21. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 21.)

az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.

Hans-Martin Gärtner és Markus Steinbach előadása

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke tisztelettel meghívja Önt

Hans-Martin Gärtner (MTA Nyelvtudományi Intézet) és
Markus Steinbach (Göttingeni Georg August Egyetem – MTA Nyelvtudományi Intézet):

Cognitive Approaches to the Type-Mood-Force Nexus. Review and Preview

című előadására

2017. július 7-én 11 órára a BTK Kari Tanácstermébe (Szeged, Egyetem u. 2. II. em.).

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék

Az előadást az EFOP 3.6.1.-16-00008 azonosítójú, EU társfinanszírozású projekt támogatta.

Konferenciafelhívás

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont 2017-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

babel2017

A konferencia időpontja: 2017. április 28.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.