Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2019 - meghívó és program

Szeprakonf2019

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata meghív minden érdeklődőt a

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciára

A konferencia időpontja:
2019. április 12.

A konferencia helyszíne:
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

A konferencia ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.

Program

Nyelvtan, diskurzus, megismerés – meghívó és program

Az ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és a Magyar Nyelvtudományi Társaság tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

Nyelvtan, diskurzus, megismerés – A magyar nyelv funkcionális leírása

című konferenciájára.

A konferencia időpontja: 2019. március 28-29.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A konferencia programja és absztraktfüzete: https://diagram.elte.hu/

A konferencia ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2019. tavaszi felolvasó ülései

Meghívó

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó üléseire

2019. április 2. (kedd) du. ½ 5 órakor
Varga László: Észrevételek a magyar mondat strukturális pozícióival és azok hangsúlyozásával kapcsolatban
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülése

2019. április 3. (szerda) du. ½ 5 órakor
Nemesi Attila László: A humor pragmatikai mechanizmusai az állatviccekben
Andor József köszöntése 70. születésnapja alkalmából.
Köszöntő: Németh T. Enikő
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozatának felolvasó ülése
Az ülés helye: ELTE BTK Nyelvész Könyvtár
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet

2019. április 12. (péntek) 10-18 óráig
Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban című konferencia
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozat, a Pragmatikai Centrum Országos Kutatóközpont és
a SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke közös szervezése.
Helyszín: Szeged, SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Egyetem u. 2.

2019. április 16. (kedd) du. ½ 5 órakor
Hogy mondod?
Az MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport előadása A hang világnapja alkalmából
A Magyar Nyelvi Szakosztály ülése
Az ülés helye: ELTE BTK Budapest, Múzeum krt. 4/A. 047. terem

2019. április 30. (kedd) du. ½ 5 órakor
Alberti Gábor: Vélekedések, tapasztalatok, vágyak, lehetőségek és szándékok a nyelvben és a neurotipikus, illetve az attól eltérő elmében
(PTE ReALIS Elméleti, Számítógépes és Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport: Alberti Gábor – Dóla Mónika – Gocsál Ákos - Hoss Alexandra - Kárpáti Eszter – Kleiber Judit – Szeteli Anna – Viszket Anita)
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály ülése

2019. május 7. (kedd) du. ½ 5 órakor
Slíz Mariann: Az Árpád-házi szentek kultuszának hatása a magyar személynévadásra
A Magyar Nyelvi Szakosztály Névtani Tagozatának előadása

2019. május 14. (kedd) du. ½ 5 órakor
100 éve született Vértes Edit. Kerekasztal-beszélgetés Vértes Edit munkásságáról
Meghívott résztvevők: Fancsaly Éva, Sipos Mária, Zaicz Gábor. Moderátor: Csepregi Márta
A Finnugor Szakosztály ülése

2019. május 21. (kedd) du. ½ 5 órakor
Poétika és korpusz
Kerekasztal-beszélgetés MTA-ELTE Stíluskutató Csoport és a Magyar Nyelvi Szakosztály közös szervezésében.
Az ülés helye: ELT BTK Nyelvész Könyvtár
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet

2019. június 4. (kedd) du. ½ 5 órakor
Hegedűs Attila: Pótlás a Kis magyar nyelvtörténethez. A -lak/-lek igerag története
É. Kiss Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Surányi Balázs
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése
Az ülések helye: ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

CFP: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek – a nyelvben és a nyelvi nevelésben

A PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Nyelvtudományi Tanszéke

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4.

Hasonlóságok és különbözőségek – a nyelvben és a nyelvi nevelésben

címmel konferenciát rendez.

Időpontja: 2019. június 17–18.
Helyszíne: Pécs, PTE BTK, Ifjúság útja 6.

Idén negyedik alkalommal rendezzük meg a Találkozások az anyanyelvi nevelésben című konferenciát Pécsett, melyre szeretettel várjuk előadók és műhelyek jelentkezését, beleértve természetesen a gyakorló pedagógusokat is.

Az idei konferencia témája: Hasonlóságok és különbözőségek – a nyelvben és a nyelvi nevelésben

Témajavaslatok: Inkluzív szemlélet az anyanyelvi nevelésben · Differenciálás az anyanyelvi órákon · Anyanyelvi digitálistananyag-fejlesztés · Innovatív módszerek a nyelvi nevelésben · Új nyelvészeti diszciplínák a tanításban (pragmatika, szocio-, pszicholingvisztika stb.) · Korszerű nyelvészeti eredmények hasznosíthatósága a magyarórán · Különleges bánásmódot igénylő gyermekek anyanyelvi nevelése · A helyesírás tanításának logikája · A szövegértés tanítása írott és hallott szövegen

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket:

  • Szekcióelőadás tartására (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió)
  • Műhely tartására (90 perc, a műhelyvezető nyújtsa be az absztraktot)
  • Résztvevőként (igény szerint az előadást nem tartó kollégák számára is kiállítunk igazolást a részvételről – az igazolt konferencia-részvétel nem akkreditált pedagógus-továbbképzésnek is elszámolható)

Az előadások írott változatát a felkért lektorok pozitív véleménye esetén megjelentetjük a Határtalanul online könyvsorozatunkon belül (http://h-magyarul.btk.pte.hu/)

Jelentkezési határidő: 2019. március 12.

Osiris Nyelvtan - könyvbemutató

Meghívó

Az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata ezúton tisztelettel meghívja Önt

osiris-nyelvtan

Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor

Nyelvtan

c. könyvének bemutatójára
(Budapest: Osiris Kiadó, 2017)

A könyvbemutatóra 2019. február 28-án 14 órától kerül sor az SZTE BTK Kari Konferenciatermében. A könyvbemutatót a szerzők tartják, a bemutatót követően kötetlen beszélgetésre kerül sor a szerzőkkel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!