A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2019. tavaszi felolvasó ülései

Meghívó

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó üléseire

2019. április 2. (kedd) du. ½ 5 órakor
Varga László: Észrevételek a magyar mondat strukturális pozícióival és azok hangsúlyozásával kapcsolatban
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülése

2019. április 3. (szerda) du. ½ 5 órakor
Nemesi Attila László: A humor pragmatikai mechanizmusai az állatviccekben
Andor József köszöntése 70. születésnapja alkalmából.
Köszöntő: Németh T. Enikő
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozatának felolvasó ülése
Az ülés helye: ELTE BTK Nyelvész Könyvtár
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet

2019. április 12. (péntek) 10-18 óráig
Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban című konferencia
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozat, a Pragmatikai Centrum Országos Kutatóközpont és
a SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke közös szervezése.
Helyszín: Szeged, SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Egyetem u. 2.

2019. április 16. (kedd) du. ½ 5 órakor
Hogy mondod?
Az MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport előadása A hang világnapja alkalmából
A Magyar Nyelvi Szakosztály ülése
Az ülés helye: ELTE BTK Budapest, Múzeum krt. 4/A. 047. terem

2019. április 30. (kedd) du. ½ 5 órakor
Alberti Gábor: Vélekedések, tapasztalatok, vágyak, lehetőségek és szándékok a nyelvben és a neurotipikus, illetve az attól eltérő elmében
(PTE ReALIS Elméleti, Számítógépes és Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport: Alberti Gábor – Dóla Mónika – Gocsál Ákos - Hoss Alexandra - Kárpáti Eszter – Kleiber Judit – Szeteli Anna – Viszket Anita)
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály ülése

2019. május 7. (kedd) du. ½ 5 órakor
Slíz Mariann: Az Árpád-házi szentek kultuszának hatása a magyar személynévadásra
A Magyar Nyelvi Szakosztály Névtani Tagozatának előadása

2019. május 14. (kedd) du. ½ 5 órakor
100 éve született Vértes Edit. Kerekasztal-beszélgetés Vértes Edit munkásságáról
Meghívott résztvevők: Fancsaly Éva, Sipos Mária, Zaicz Gábor. Moderátor: Csepregi Márta
A Finnugor Szakosztály ülése

2019. május 21. (kedd) du. ½ 5 órakor
Poétika és korpusz
Kerekasztal-beszélgetés MTA-ELTE Stíluskutató Csoport és a Magyar Nyelvi Szakosztály közös szervezésében.
Az ülés helye: ELT BTK Nyelvész Könyvtár
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet

2019. június 4. (kedd) du. ½ 5 órakor
Hegedűs Attila: Pótlás a Kis magyar nyelvtörténethez. A -lak/-lek igerag története
É. Kiss Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Surányi Balázs
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése
Az ülések helye: ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

CFP: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek – a nyelvben és a nyelvi nevelésben

A PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Nyelvtudományi Tanszéke

Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4.

Hasonlóságok és különbözőségek – a nyelvben és a nyelvi nevelésben

címmel konferenciát rendez.

Időpontja: 2019. június 17–18.
Helyszíne: Pécs, PTE BTK, Ifjúság útja 6.

Idén negyedik alkalommal rendezzük meg a Találkozások az anyanyelvi nevelésben című konferenciát Pécsett, melyre szeretettel várjuk előadók és műhelyek jelentkezését, beleértve természetesen a gyakorló pedagógusokat is.

Az idei konferencia témája: Hasonlóságok és különbözőségek – a nyelvben és a nyelvi nevelésben

Témajavaslatok: Inkluzív szemlélet az anyanyelvi nevelésben · Differenciálás az anyanyelvi órákon · Anyanyelvi digitálistananyag-fejlesztés · Innovatív módszerek a nyelvi nevelésben · Új nyelvészeti diszciplínák a tanításban (pragmatika, szocio-, pszicholingvisztika stb.) · Korszerű nyelvészeti eredmények hasznosíthatósága a magyarórán · Különleges bánásmódot igénylő gyermekek anyanyelvi nevelése · A helyesírás tanításának logikája · A szövegértés tanítása írott és hallott szövegen

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket:

  • Szekcióelőadás tartására (20 perc előadás + 10 perc diszkusszió)
  • Műhely tartására (90 perc, a műhelyvezető nyújtsa be az absztraktot)
  • Résztvevőként (igény szerint az előadást nem tartó kollégák számára is kiállítunk igazolást a részvételről – az igazolt konferencia-részvétel nem akkreditált pedagógus-továbbképzésnek is elszámolható)

Az előadások írott változatát a felkért lektorok pozitív véleménye esetén megjelentetjük a Határtalanul online könyvsorozatunkon belül (http://h-magyarul.btk.pte.hu/)

Jelentkezési határidő: 2019. március 12.

Osiris Nyelvtan - könyvbemutató

Meghívó

Az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata ezúton tisztelettel meghívja Önt

osiris-nyelvtan

Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor

Nyelvtan

c. könyvének bemutatójára
(Budapest: Osiris Kiadó, 2017)

A könyvbemutatóra 2019. február 28-án 14 órától kerül sor az SZTE BTK Kari Konferenciatermében. A könyvbemutatót a szerzők tartják, a bemutatót követően kötetlen beszélgetésre kerül sor a szerzőkkel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS
NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS

Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben

időpontja: 2019. április 15-16. (hétfő-kedd)

helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1146 Budapest, Dózsa György út 2527.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) 2019. április 1516-án a KRE BTK-n (1146 Budapest, Dózsa György út 2527.) rendezi meg a XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST.

A kongresszus központi témája: NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS – Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben

A kongresszus honlapja: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html

Új könyv - Enikő Németh T.: Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use

Az Equinox kiadó Pragmatic Interfaces című sorozatának megjelent a legújabb kötete:

Enikő Németh T.

University of Szeged

Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use

Grammar and Pragmatics Interacting

This book studies how Hungarian verbs can occur with implicit subject and direct object arguments in a complex approach. On the basis of the critical evaluations of the previous literature on implicit arguments, analyses of a wide spectrum of data from various direct sources, and theoretical explanations, all of which were supported by systematic metatheoretical considerations, it concludes that in Hungarian, verbs do not vary as to whether they can be used with implicit arguments or not, but they vary as to the manner in which they can occur with such arguments. In other words, they vary in terms of the lexical and grammatical constraints which are placed on them, and in what contexts they can be used with lexically unrealised arguments. Although the cognitive principle of relevance guides the licensing and interpretation processes of implicit arguments, the variety of their occurrences does not rest solely on the presumption of relevance but on the different lexical, grammatical, and pragmatic properties of Hungarian and its use, as well as on their various interactions. So, it is only by operating together that a grammar and an adequate pragmatic theory can account for the occurrences and identification mechanisms of implicit arguments.

https://www.equinoxpub.com/home/implicit-subject/