Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Call for papers: Socio-cultural factors in style

Second call for papers
Socio-cultural factors in style

The Research Group in Stylistics at Eötvös Loránd University, Budapest (stylistics.elte.hu) is inviting linguists to the international conference ‘Socio-cultural factors in style’, due to take place in Budapest, 5-6. 02. 2014.

The conference is aimed primarily at functional cognitive linguists with an interest in stylistics. Its central topic is the functions of socio-cultural factors in style. Functional cognitive linguistics produces complex usage-based descriptions, foregrounding the motivations behind specific construals of meaning in intersubjective usage events. Fundamental factors of a functionally oriented description of dynamic semantics and grammar include discourse, speech situation, conceptualizer perspective and the dynamic relation between schema and instantiation. The present conference focuses on the stylistic components of linguistic variability.

From a functional cognitive perspective, style is an aspect of discursive meaning derived from particular modes of construal and symbolization. Style can be studied from multiple vantage points and at varying levels of abstraction. Besides the stylistic potential of language and the stylistic structure of particular discourses or discourse types, socio-cultural factors can be explored with a view to the more or less conventionalized social functions of linguistic expressions in a speech community. Looked at in this way, style is a function of the norms of socially based interpersonal relations, and it is attributed to linguistic expressions in specific usage events. Socio-cultural factors of style include the domains of attitude, situation, value (value saturation vs. deprivation), time (archaism vs. neologism), and language varieties.

Előadás - Hans-Martin Gärtner

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont szervezésében

Hans-Martin Gärtner

Neumann János Ösztöndíjas vendégprofesszor

tart előadást, melynek címe:

Toward Organizing the Hunt for Special and Minor Sentence Types

Az előadás ideje: 2013. november 27. 14 óra

Az előadás helye: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Meghívó Nagy C. Katalin doktori védésére

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa meghívja Önt

Nagy C. Katalin:

A katalán „anar + főnévi igenév“ szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben

című PhD-értekezésének 2013. november 21-én 14 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Konferencia Termében (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) tartandó nyilvános vitájára.

Előadás - Ivaskó Lívia: A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztályának Pragmatika Tagozata keretében

2013. október 22. (kedd) du. 1630 órakor

Ivaskó Lívia A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról címmel tart előadást.

Az előadás helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A. 4. emelet 428. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Konferenciafelhívás: LinDokKonf 17

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2013. november 28-án és 29-én rendezi meg Szegeden a Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 17.) az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.