Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Könyv: Adatok és érvelés a történeti pragmatikában

Megjelent

Nagy C. Katalin

Adatok és érvelés a történeti pragmatikában
A katalán anar + főnévi igenév szerkezet grammatikalizációja

című könyve a Loisir Kiadó gondozásában

ISBN 978-963-89655-2-3

További információk:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagy C. Katalin (1979) elméleti nyelvészeti egyetemi és doktori tanulmányait a Szegedi Egyetemen végezte, amelynek Hispanisztika Tanszékén később több éven át nyelvészeti témában oktatott is. Jelenleg az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport munkatársa. Könyve, amely a Loisir Könyvkiadó Pragmatika sorozatának második kötete, 2013 novemberében megvédett PhD-disszertációjából készült, melyben a szerző elméleti nyelvészeti és katalán nyelvészeti ismereteit ötvözi. Munkájában a katalán befejezett múlt grammatikalizációját vizsgálja – egy, az újlatin nyelvekben különleges és vitatott eredetű jelenséget, amelyet új szempontok szerint mutat be és elemez. A kutatás folyamatát metalingvisztikai szempontból is szemügyre veszi, körüljárva az adatok és érvelési módszerek kérdését a történeti pragmatikában. Az írás így egyaránt érdeklődésre tarthat számot a katalán nyelvészet és a történeti pragmatika fiatal, mindezidáig kevés magyar szakirodalommal rendelkező kutatási területe iránt érdeklődők, valamint a metanyelvészeti kérdések iránt nyitott olvasóközönség részéről.

 

Abuczki Ágnes doktori védése

MEGHÍVÓ

A DE Nyelvtudományok Doktori Iskolájának Angol nyelvészeti alprogramja tisztelettel meghívja Önt

Abuczki Ágnes

A Core/Periphery Approach to the Functional Spectrum of Discourse Markers in Multimodal Context

című PhD-értekezésének nyilvános vitájára.

A vita időpontja: 2015. június 10. (szerda) 13 óra
Helye: DE Angol Nyelvészeti Tanszék, 111. terem (4032, Debrecen, Egyetem tér 1, főépület )

Pragmatikai kerekasztal V.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az

5. Pragmatikai kerekasztalon,

amely a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken lesz megtartva

(Budapest 1146, Dózsa György út. 25-­27. 1. emelet 122­-es terem)

A kerekasztal időpontja: 2015. május 29. (péntek), 13.00‒16.00

Konferenciafelhívás - Az udvariasság szemiotikája

A Magyar Szemiotikai Társaság várja a résztvevők jelentkezését a következő konferenciára

Az udvariasság szemiotikája

Az emberi kapcsolatok minőségének alapvető meghatározója a kapcsolatteremtés, -tartás, kommunikációelméleti fogalommal a fatikus nyelvi kód (nyelvi elem, rítus). A különböző társadalmakban a kapcsolattartásra számos udvariassági rituálé, szimbólum, másodlagos jelrendszer jött létre. A témához a következő fogalmak kapcsolhatók: köszönés, köszöntés, bók, illem, etikett, diplomácia, udvarlás, virágnyelv. Mindezek bemutatására, elemzésére a szemiotika alkalmas keretet kínál. Ezenfelül az udvariasság elemzésében interdiszciplináris (pl. az említett kommunikációelméleten túl, pragmatikai, filozófiai, etikai, esztétikai, nyelvészeti, szociolingvisztikai, irodalmi, művészetelméleti, retorikai, valamint alkalmazott nyelvészeti) megközelítéseket is lehet alkalmazni.

A konferencia időpontja: 2015. október 2-4.
Helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola

További részletek: http://www.szemiotika.hu/2015/03/22/konferenciafelhivas-13-semiotica-agriensis/

Meghívó Komlósi Boglárka doktori védésére

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa meghívja Önt

Komlósi Boglárka

Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából

című PhD-értekezésének 2015. május 14-én 11 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Konferencia Termében (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) tartandó nyilvános vitájára.