Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Előadás - Hans-Martin Gärtner

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont szervezésében

Hans-Martin Gärtner

Neumann János Ösztöndíjas vendégprofesszor

tart előadást, melynek címe:

Toward Organizing the Hunt for Special and Minor Sentence Types

Az előadás ideje: 2013. november 27. 14 óra

Az előadás helye: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Meghívó Nagy C. Katalin doktori védésére

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa meghívja Önt

Nagy C. Katalin:

A katalán „anar + főnévi igenév“ szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben

című PhD-értekezésének 2013. november 21-én 14 órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Konferencia Termében (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) tartandó nyilvános vitájára.

Előadás - Ivaskó Lívia: A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztályának Pragmatika Tagozata keretében

2013. október 22. (kedd) du. 1630 órakor

Ivaskó Lívia A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról címmel tart előadást.

Az előadás helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A. 4. emelet 428. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Konferenciafelhívás: LinDokKonf 17

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2013. november 28-án és 29-én rendezi meg Szegeden a Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 17.) az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.)

Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.