Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Corpus Pragmatics

We are pleased to announce a new journal

Corpus Pragmatics

This journal offers a forum for research and discussion in the new linguistic discipline that stands at the intersection of corpus linguistics and pragmatics. The contents include original research papers, short research notes, and occasional thematic issues.

 
  • A forum for research and discussion on the new linguistic discipline at the intersection of corpus linguistics and pragmatics
  • Aims to enlarge and implement current pragmatic theories that have yet to benefit from empirical corpus support
  • Offers original research papers, short research notes and occasional themed issues
 

Editor-in-Chief: Jesús Romero-Trillo, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

CFP: 2nd Conference on Small Forms

2nd Conference on Small Forms

with a special section on Nothing

26-27 June 2017

Institute of English Studies, University of Lodz

The aim of the conference is to discuss the challenges of creating and analyzing small linguistic, multimodal, and literary forms. We are most interested in whether highly concise expression involves any special strategies and mindset. We invite contributions from linguists, literary scholars, arts and media scholars, on any aspect of this topic, including e.g.:

  • Theoretical reflection on the semantics, pragmatics, and stylistics of small forms
  • The specifics of such forms as micro-poetry and micro-fiction; concrete and visual poems; haikus, limericks; aphorisms, epigrams; nursery rhymes; short news stories; video clips; jokes; ads; Internet memes; Facebook posts and comments; twits; short text messages; etc.

As a logical extension of our topic, we also hope to hold a special section on Nothing – the cases of null form, but some semantic content (think 'meaningful silence'; John Cage's 4'33'', etc.)

Konferenciafelhívás

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont 2017-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

babel2017

A konferencia időpontja: 2017. április 28.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

Schnell Zsuzsa: Schnell Zsuzsa Fejlődés és patológia a kísérleti pragmatikai vizsgálatokban (előadás)

Meghívó

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának felolvasó ülésére.

Schnell Zsuzsa

Fejlődés és patológia a kísérleti pragmatikai vizsgálatokban
A mentalizáció és az idiomaticitás összefüggései

Az előadás időpontja: 2017. jan. 10-én kedden 16.30-kor
Az ülés helye: ELTE BTK Múzeum krt. 4/A. épület, 3. emelet 336. terem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Könyvismertetés:Bárány Tibor – Zvolenszky Zsófia – Tőzsér János (szerk.) Metafora, relevancia, jelentés (Jelentés és Nyelvhasználat 3, 2016)

Jelentés és NyelvhasználatJelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata recenziót jelentetett meg

Bárány Tibor – Zvolenszky Zsófia – Tőzsér János (szerk.) Metafora, relevancia, jelentés

című könyvéről.

Budapest: Loisir Kiadó. 2015. 235 pp. ISBN 978-963-89655-4-7.

A könyvismertetést Andor József készítette.

Az ismertetés elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/jeny/JENY-2016-AndorJ