Balázs Patrícia

Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Elméleti Nyelvészeti Doktori Program

Kutatási terület
Doktori tanulmányaiban a nem szó szerinti jelentések, ezen belül a metaforamegértés működésének kérdésével foglalkozik. A megértést szakaszosan elgondolva, a kognitív pragmatika (Giora: vezérjelentés-elmélet) elméleti konstrukcióit igyekszik összehangolni a kognitív pszichológia és a kísérleti pragmatika vizsgálati módszereivel.

E-mail
balazs.patricia@gmail.com